Sprengingen av stasjonshallen er godt i gang

Stasjonshallen i Holmestrand blir enorm når den er ferdig, og allerede nå aner vi dimensjonene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Borerigg: Dette er en av snart tre borerigger entreprenør Skanska skal disponere på stasjons-entreprisen. Foto: Freddy S. FagerheimVi skal fremdeles omtrent åtte meter ned fra det nivået vi står på nå, forteller byggeleder Nina Rongved. Hun og ansvarlig geolog Hanne Wiig Sagen er på befaring i hallen for å vise frem hvor langt vi har kommet for den lokale tv-stasjonen, TV Vestfold.

De ønsker å lage en tv-reportasje om at vi er i gang med å sprenge ut det som blir selve stasjonshallen, og prosjektet i Holmestrand er glad for å vise hva som skjer inne i fjellet, like ved byens sentrum.

Se tv-reportasjen fra TV Vestfold her. (Vestfold i dag 23.05.12)

Så langt er det sprengt ut nok fjell til at vi kan se takbuen som spenner seg over det som skal bli en 35 meter bred fjellhall med 250 meter lange perronger, og en total høyde på omtrent 15 meter.

Stasjonshallen blir unik på mange måter, og det finnes ingen referanseprosjekter som Jernbaneverket har kunnet lene seg på, hverken under planleggingen eller nå under byggingen, her er det nybrottsarbeid på høyt plan. 
Bare det å innarbeide rutiner for å montere 12 meter lange sikringsbolter krever mye planlegging og innkjøring, slike bolter er ikke akkurat hyllevare.

Her kan du se oppdaterte kart over hvor langt vi har kommet inne i fjellet.

Entreprenør Skanska har så langt to borerigger på plass, mens den tredje er ventet inne kort tid. Sammen med mannskapet skal de ta ut ca. 330.000 fm3, altså fast fjell, ut av stasjonshallen.
Innen det er sprengt ut og lastet på lastbiler tar massene nesten dobbelt så mye plass, så det genereres naturlignok en god del lastebiltrafikk på den gamle hovedveien utenfor byen.  

Injeksjon: Denne lastebilen er en av injeksjonsriggene til Skanska som de bruker for å pumpe flytende betong inn i fjellet. Foto: Freddy S. Fagerheim
Fjellhallen skal være et sikkert sted å oppholde seg, og det er et omfattende overvåkningsprogram under byggeperioden.

Fjellet overvåkes og den minste bevegelse i fjellet skal fanges opp. Dette gjøres for at fjellhallen skal bli så sikker som mulig, og for å følge med på at sikringen fungerer som den er tiltenkt.