Spennende kontrakt i Holmestrand

I disse dager utlyser Jernbaneverket en kontrakt på diverse innvendige arbeider i den prestisjetunge stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. Kontrakten antas å være verd flere hundre millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Stasjonshallen ligger inne i Holmestrandfjellet, og her skal tog kunne passere i 250 kilometer i timen mens folk venter på plattformene – uten å føle ubehag av trykket. Dette blir verdens første hall i sitt slag. Hallen skal oppleves som lys og vennlig, med hvite betongvegger og skifergulv. To innganger – tre når man regner med fjellheisen – skal gi god tilgjengelighet. Hallen er enorm, og mye skal på plass før åpningen høsten 2016.

Snart ferdig sprengt
–Sprengningsarbeidene nærmere seg sluttet for det 12,3 km lange dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke inkludert fjellhallen.  Siste sprengning av hovedtunnelen blir medio mars.  Denne begivenheten vil bli markert på tradisjonelt vis.  De omfattende betongarbeider for stasjonen er nå påbegynt og vil pågå i 2014, oppsummerer prosjektleder underbygning, Knut Edmund Knutsen.

KOORDINERING: –Den som får jobben med å innrede fjellhallen, får også ansvaret for å koordinere de andre arbeidene som foregår på samme tid, opplyser Knut Edmund Knutsen, prosjektleder underbygning. Foto: Anne Mette Storvik

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media, og mer vil det bli når åpningen nærmer seg. Kontrakten er derfor viktig ikke bare kronemessig, men også mht. markedsføringen for entreprenørene.

Det nærmer seg
Om kort tid legges kontrakten ut på TED og DOFFIN, og er dermed tilgjengelig for alle som tilfredsstiller kravene. Navnet er UHN08. Arbeidene gjelder ikke bare inne i hallen, det omfatter også innredningen av begge inngangene og nordre stasjonsbygning utenfor fjellet.

Omfattende
Tilbudsgrunnlaget består av rundt 1000 sider, pluss to permer med nøye spesifiserte tegninger. 
–Vi er klar over at dette er en stor jobb å regne på, og at det kan føles risikabelt å bruke mye så mye ressurser. Derfor støtter vi de tilbyderne som går til forhandling med 400.000 kroner, forteller  Martin Fadum, prosjekteringsleder i Jernbaneverket

 OMFATTENDE: ­–Det er litt å sette seg inn i for den som skal levere tilbud på den såkalte “innredningsentreprisen” for fjellhallen i Holmestrand, konstaterer Martin Fadum, prosjekteringsleder i Jernbaneverket. Foto: Anne Mette Storvik

Tidsfrister
–Dette er en jobb ikke bare anleggsbransjen, men også byggebransjen kan ha interesse av. Vi valgte derfor å gå ut bredt, forteller Fadum.

Prekvalifiseringsfristen er mandag 24. februar, og i slutten av februar sendes underlaget til de kvalifiserte leverandørene.

–I mai og juni blir det forhandlinger, og vi har som mål å få kontrakten undertegnet før fellesferien, sier Fadum.

 FIN  HALL: Slik skal stasjonshallen i Holmestrandfjellet se ut når den blir ferdig. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects.

INNBYDENDE: Det er lagt stor vekt på at adkomsttunnelene til stasjonshallen skal gi et lyst og vennlig inntrykk. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects


Jobben med å innrede stasjonshallen omfatter:

Akustiske himlinger over spor og over plattformer

Himlinger i adkomsttunneler

Støyskjermer mellom spor

Skiferarbeider i adkomsttunneler og steinforblending av vegger

Glassarbeider, dører porter og rondeller

Innredning- og malingsarbeider

Rekkverk og trapper

Belysning i stasjonshall og adkomsttunneler

Ventilasjonsanlegg og anlegg til luftbehandling, oppvarming og kjøling av tekniske rom

Elkraftinstallasjoner til fordelingsanlegg for belysning, tekniske anlegg og heiser

Elkraftinstallsjoner til teletekniske- og jernbanetekniske anlegg

Heiser i stasjonshall

Trykkøkningsstasjon

Vanntåkeanlegg i stasjonshall


Eksempler på dimensjoner:

12.700 m2 drypphimling over spor

5.555 m2 skiferlegging

11.500 m kabelbroer/armaturskinner

4266 Lysarmaturer

4 Ventilasjonsaggregater, sum 20.000 m3/h

6 Tilluftsvifter for trykksetting, ca 40.000 m3/h stk