Sommerinformasjon for Holm-Nykirke

Sommeren står for døra og Jernbaneverkets utbyggingsprosjekt Holm-Nykirke går nesten uten stans. Bare to korte uker med liten aktivitet på Holm og Sjøskogen er alt entreprenørene tar seg tid til.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av stasjonshallen ved Public arkitekter

Holm
Til nå har entreprenør Skanska sprengt ut ca. 250 meter tunnel, og det sprenges ca. 20 meter hver uke. Jernbaneverkets byggeleder Jon Vatne er godt fornøyd med framdriften etter at første tunnelsalve gikk i desember i fjor.

Ingen uforutsette hendelser eller problemer har oppstått så langt.

I tillegg til å overvåke tunnelfremdriften, forbereder byggeledelsen høstens flytting av nåværende enkeltspor ved Holm. Da skal det legges i alt 700 meter spor, og det gamle blir fjernet.

Sjøskogen
Også her er tunnelarbeidene i godt driv etter at den første salven gikk 18. november i fjor. I tillegg til 270 meter atkomsttunnel, er selve hovedtunnelen nå omtrent 200 meter lang. I tillegg bygges det en omlastestasjon for mellomlagring av utsprengt tunnelstein inne i fjellet.

Byggeleder Halvor Dahl Johansen er godt fornøyd med framdriften til de drøyt 50 tunneldriverne fra Leonard Nilsen & Sønner/LNS.

Hvert femte minutt kjører en lastebil med ca. 10 kubikkmeter masse ut av tunnelåpningen på Sjøskogen. På Hanekleiva pukkverk i Sande blir massene til pukk og grus. I løpet av sommeren setter lastebilene kursen sørover mot Tønsberg og Stokke hvor tunnelstein fra Holmestrandfjellet legger grunnlaget for den nye E18-parsellen mellom Gulli og Langåker. Transporten skal ikke gå gjennom Holmestrand sentrum.

 
Snekkestad
Jernbaneverket har inngått kontrakt med det islandsk/sveitiske entreprenøselskapet IAV/Marti på Snekkestadentreprisen.
Det er første gang Jernbaneverket inngår en grunnentreprise med et utenlandsk selskap.

Anlegget startet 1. juni med bygging av atkomstvei til anlegget og
etablering av riggområde. Her blir det aktivitet gjennom hele sommeren.

Snekkerstadentreprisen omfatter bygging av 300 meter dobbeltspor i dagen, to kilometer fjelltunnel med et 320 meter langt tverrslag og 400 meter rømningstunnel.

Selve tunnelarbeidene starter opp i august.

Stasjonshallen og Fibo
Det vurderes å slå sammen entreprisene på Fibo og stasjonshallen. Til sammen sju entreprenører har meldt sin interesse for å bygge den store stasjonshallen i Holmestrandfjellet. Etter forhandlinger vil endelig valg av entreprenør skje 22. september.

Etter avtale med Statens vegvesen, Holmestrand kommune og fylkeskommunen, vil Holme-strandtunnelen (Rv. 313 ) bli stengt i anleggsperioden.

Jernbaneverket skal legge fram en omfattende plan for den praktiske avviklingen av anleggsarbeidet både i jernbanetunnelen, veitunnelen og mot dagens jernbanestasjon i byen.

Når det er tid for oppstart med stasjonsområdene og stasjonshallen, kommer vi til å holde åpent informasjonsmøte. Se etter vår kunngjøring i lokalavisene.

Ha en riktig god sommer!