Snekkestadentreprisen er i gang og utledningene er på plass

Like ved Helland bruer og E 18 ligger anleggsplassen for Snekkestadentreprisen, som så smått begynner å gjøre seg merkbar i terrenget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ved Helland broer på E 18 ligger det nye riggområdet på Snekkestadentreprisen. Foto: Freddy S. Fagerheim

Denne entreprisen er faktis klitt jernbanehistorisk karakter over, aldri før har Jernbaneverket inngått en grunnentreprise med utenlandske entreprenører.

Islandske IAV og sveitsiske Marti, blir nå å finne på Snekkestad de nærmeste årene.

Entreprenørene på Snekkestad er ivrige og har ingen planer om å ta sommerferie, de kommer til å bygge riggområde og forberede seg for tunnekarbeidene gjennom hele sommeren, før de begynner med tunnelsprenginen utpå høsten.

Den første tunnelen blir et tverrslag på 320 meter, som går inn fra riggområdet, deretter tar de til på selve hovedtunnelen.  

På denne entreprisen skal det bygges omtrent 2000 meter med hovedtunnel i tillegg til en rømningstunnel på 400 meter. Det skal også bygges 300 meter med dobbeltspor i dagen som skal kobles til Nykirke krysningsspor, og Vestfoldbanen videre sørover.