Slik bygger vi stasjonsheisen i Holmestrand

I februar 2013 kom vedtaket om at det skal bygges heis fra Holmestrandplatået og ned i stasjonshallen. Jernbaneverket bygger heisen som finansieres gjennom et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


I september startet de forberedende arbeidene opp på toppen, dette er arbeider som klargjør tomta for byggearbeidene. Når dette er klart starter arbeidene med selve heisen.   

Slik bygger vi heisen

Først skal det bores to parallelle hull med en diameter på 15 cm (Ø15), fra toppen og ned til heisrommet. Nede i heisrommet monteres det på nye, større borkroner som ”trekkes” opp mot toppen og rømmer opp hullene til en diameter på 1,60 m (Ø160).
En heis av denne typen skal benyttes til arbeidet. Dette er en heis med personkorg og plattform til sprøyting. Foto: Veidekke
Når disse sjaktene er ferdige, skal heissjakten sprenges ut. Det bygges opp en heis med personkorg som skal benyttes til det videre arbeidet. Den plasseres over arbeidsområdet, slik at personkorgen kan senkes gradvis nedover i heissjakten etter hvert som de sprenger seg nedover.

Det skal sprenges ut en sjakt som er 4 x 8 meter stor. Denne sprenges fra toppen, slik at all sprengstein faller ned i bunnen av sjakten og kan fraktes ut via atkomsttunnelen som benyttes byggingen av stasjonshallen.

Sprengningsarbeidene foregår på “tradisjonelt vis” med, boring, sprengning, pigging- og rensk av fjell, og sprøytebetong. Injeksjon av sjakten er utført før boring og sprengning gjennomføres via lange hull langs sjaktekonturen.

Når hele sjakta er sprengt ut, i april 2014, blir det betongarbeider i sjakta før man starter montering av heisen som blir ca. 70 meter høy. Av sikkerhetsmessige grunner bygges det to heiser. Hvis en heis stopper, er det mulig å kjøre den andre heisen til samme punkt for å sikre rømning fra heisen som har stoppet.   

Hvorfor fjellheis?
Nær 90% av Holmestrands befolkning er bosatt på fjellplatået over byen. Sentrum og Jernbanestasjonen er plassert langs sjøkanten ved foten av fjellet.  Heisen gir befolkningen en mulighet for å la bilen stå, da den kan benyttes av togreisende og andre som har behov for å forflytte seg mellom sentrum og Holmestrandsplatået. Det blir også mulig å ta med seg sykkelen i heisen. Det blir ikke tilrettelagt for at man kan kjøre bil til heisen, det blir ikke bygd en eneste parkeringsplass i tilknytning til heisbygget.  

Det er Holmestrand kommune som får fremtidig driftsansvar for heisen, de tar også kostnadene knyttet til regulering, samt kjøp og klargjøring av tomt. De resterende byggekostnadene er fordelt mellom Jernbaneverket og Vestfold fylkeskommune. Heisen skal være klar til bruk når den nye stasjonen åpner i august 2016.