Skanska trakk det lengste strået

Skanska Norge AS skal stå for gjennomføringen av den første grunnentreprisen på nytt dobbeltspor Holm – Nykirke på Vestfoldbanen. Etter lang ventetid var det klart for kontraktssignering i Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ubyggingsdirektør Harald Nikolaisen signerte kontrakten med regiondirektør Ola By i Skanska Norge AS.(Foto: Trine K. Bratlie Evensen)Av de syv entreprenørene som leverte tilbud på jobben var det Skanska som hadde laveste pris ved tilbudsåpningen 19.april. Evalueringen forandret ikke på rekkefølgen og etter at oppstart av prosjektet ble vedtatt i Stortinget i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett, var det klart for kontraktsinngåelse.

Mandag 5. juli ble kontrakten med en verdi på ca. kr. 390 mill. kr. eks.mva. signert i Tønsberg av Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen og Regiondirektør Ola By fra Skanska Norge. 

UHN 03 Holmentreprisen er en av i alt fem tunnelentrepriser på nytt dobbeltspor Holm – Nykirke. Totalt skal det bygges 12,3 km med tunnel hvorav Holmentreprisen inneholder 1800 meter tunnel i tillegg til drøyt 1600 meter linje i dagen.

Ordinær togtrafikk innstilles fra Oslo til Holmestrand mellom 10. juli og 8. august som følge av arbeider på Drammenbanen og Oslotunnelen. Skanska må i gang umiddelbart for å kunne utnytte denne perioden fullt ut. To underganger skal etableres under sporet – både for vann og anleggstrafikk. På den måten blir det ikke behov for å innstille togtrafikken senere i høst for å gjøre denne jobben.

Tunneldrivingen på Holmentreprisen skal ferdigstilles sommeren 2013 mens hele entreprisen ferdigstilles juni 2014 og åpning av Holm – Nykirke er planlagt mot slutten av 2015.

Neste entreprise som skal i gang er UHN 01 Sjøskogentreprisen med anleggsstart i august.