Perfekt gjennomslag

I går smalt den siste salva i R2, rømningsvei nummer 2, som ligger i Sandebukta.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

R2 munner ut like ved gamle E18, fylkesvei 313, og derfor ble den siste biten av tunnelen sprengt ut pent og forsiktig, med små salver. Den siste ladningen gikk av 12.45 i går, 30. januar.

Sprengningen var perfekt, og kun litt småstein slapp gjennom sprengningsmattene som var hengt opp. Nå gjenstår bare rensk og sprøyting.

Dette er en spennende tid i prosjektet, nå kommer gjennomslagene tett. Deretter kommer en ny fase i prosjektet:

–Sprengningsarbeider nærmere seg slutten for den 12,3 km lange dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke inkludert fjellhallen som skal romme nye Holmestrand stasjon. Siste sprengning av hovedtunnelen blir medio mars.  Denne begivenheten vil bli markert på tradisjonelt vis. De omfattende betongarbeider for stasjonen er nå påbegynt, og vil pågå i 2014, sier prosjektleder underbygning, Knut Edmund Knutsen.


FORNØYDE: 
Fornøyd trio etter inspeksjon “på røysa”: Fra venstre: Sigmar Natvik, kontrollingeniør i Jernbaneverket, Ole Kristian Røed og Lars Olav Haugen fra entreprenøren Skanska. FOTO: ANNE METTE STORVIK.PEN SMELL: Kun litt småstein slapp gjennom sprengningsmattene under gårsdagens gjennomslag på R2. FOTO: ANNE METTE STORVIK