Nytt gjennomslag i Holmestrand

Tirsdag 12. november var det klart for den tredje gjennomslagssalva på prosjektet Holm – Nykirke. Endelig var det Knut Edmund Knutsen sin tur til å trykke på knappen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Et fornøyd arbeidslag fra Skanska inntok røysa da gjennomslaget var et faktum.

1100 kg med dynamitt gikk av da de siste fire meterne med fjell som skilte Fibo- og Snekkestad-entreprisene, ble sprengt til en haug med stein. Sprengningsbas for anledningen var prosjektleder underbygning, Knut Edmund Knutsen, som etter årtier med tunnelbygging i Jernbaneverket endelig fikk æren av å fyre av ei gjennomslagssalve. Det var stas.

Det var entreprenørene Marti/IAV og Skanska som møttes 2100 meter fra tunnelpåhugget ved Fegstad på Nykirke. Marti/IAV har Snekkestad-entreprisen, og etter gjennomslaget mot Fibo-entreprisen, har de nå ca. 150 meter igjen før de også er ute i friluft på Fegstad. Dette er planlagt i januar/februar 2014. 

Skanska som har tre av tunnelentreprisene i prosjektet, skal drive ca. 2000 meter i Fibo-entreprisen. Etter gjennomslaget mot Snekkestad i sør, gjenstår ca. 250 meter før de møter stasjons-entreprisen i nord, en gang i februar 2014.

Totalt skal det sprenges 12 300 m med tunnel pluss 3 144 meter med rømningstunneler. I skrivende stund er ca. 11 400 meter av hoved tunnelen sprengt ut, og 2 381 meter av rømningstunnelene. Etter planen skal hele hovedtunnelen være ferdig drevet i februar 2014, og tunnelen skal åpnes for trafikk i høsten 2016