Nytt dokumentmateriale for Holmestrand

Reguleringsplanene for dobbeltsporet gjennom Holmestrand utvikler seg stadig. I margen til høyre finner du oppdaterte dokumenter for hele prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Reguleringsarbeidet for stasjon i fjell ble igangsatt i april, og det er i realiteten snakk om reguleringsendring av reguleringsplanen for nytt dobbelspor Holm – Nykirke som ble vedtatt i april i år.
I den opprinnelige løsningen var det planlagt med stasjon i dagen.

Plandokumentene og med mer finner du i menyen til høyre. Blant annet oppdaterte kart over traseen.

Nye dokumenter ble lagt ut 13.10.2009.  

Merknader til planen må sendes til Holmestrand kommune. Frist for merknader fremkommer i kommunens egen annonsering.