Nok en kjempekontrakt i havn

Torsdag 27. mars undertegnet Jernbaneverket kontrakt med Infranord Norge AS. Kontrakten omfatter spor og kontaktledninger for strekningen Holm-Nykirke og har en verdi på over 172 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bak, fra venstre: Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum og prosjektleder for jernbaneteknikk: Hanne Anette Stormo. Foran fra venstre: Pål Mortensen (prosjektleder) og Roar Solhaug (administrerende direktør) fra Infranord Norge AS. Foto: Christian Kleven.

Navnet på kontrakten er UHN11 Spor/KL, og verdien er på hele 172.768.750 NOK.  Kontrakten omfatter hele strekningen på 14,1 km, 12,3 av disse kilometerne er i tunnel.
–Vi er godt fornøyd med avtalen, og tror dette er starten på et godt samarbeid om et spennende prosjekt, sier prosjektleder for jernbaneteknikk, Hanne Anette Stormo.
Infranord Norge AS skal bygge jernbanesporet og kontaktledningsanlegget (strømforsyningen til togene) for det nye dobbeltsporet, som er dimensjonert for en hastighet på 250 km/t.
 Jernbanesporet skal bygges med et sporbyggingstog, og kontaktledningsanlegget skal være av typen system 25 med autotransformatorer som ivaretar strømforsyningen til togene