Muligens litt bråk på natta

I tidsrommet 26. til 28. februar må vi arbeide litt på eksisterende spor på strekningene Galleberg-Holm og Nykirke-Tangen. Dette må gjøres når det ikke går tog, altså på nattetid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord

Vi skal blottlegge kabler ved hjelp av en skinnegående "støvsuger" som kjører langs strekningen. Det er et tjuetalls punkter det skal arbeides på i hvert område, og det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet tar på hvert punkt. Dermed er det også umulig å si når maskinen vil være på de forskjellige punktene. Det eneste vi kan si sikkert, er at arbeidet begynner i sør. 

Noe støy kan forekomme, og vi beklager dette.