Mulig støy på Holm

Varsel om helg- og nattarbeid: Fra lørdag 6. september klokken 01.00 til søndag 7. september klokken 07.00 2014 kan det bli støyende arbeid på Holm.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Togtrafikken på Vestfoldbanen stanses i 30 timer for vedlikehold av banen, og vi benytter anledningen til å få gjort forberedende arbeid for anleggsveksel. Mye må forberedes før ny og gammel bane kan kobles sammen og tas i bruk høsten 2016.  Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser.

Det skal gjøres forberedende arbeid for å knytte sammen gammelt og nytt spor. Foto: Anne Mette Storvik
Grunnarbeid
Det dreier seg om grunnarbeid av forskjellig slag:
–Gjennomføringer, kummer og kabelkanaler
–Kapping av kabelkanaler og kummer
–Bruk av skinnegående traktorgraver og betongsag
Vi vil selvfølgelig prøve å legge støyende arbeid til lørdag morgen, i den grad det er mulig.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting.
Vi presiserer at dette må avtales på forhånd, og organiseres av Jernbaneverket.
Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253