“Litt av hvert” for 60 millioner kroner

Mandag 11. august undertegnet Jernbaneverket kontrakt med Norsk Jernbanedrift AS om diverse arbeid på Holm-Nykirke prosjektet. Kontrakten har en verdi på over 60 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

SIGNERTE: Jeppe Raaholt, divisjonsdirektør hos Norsk Jernbanedrift AS og Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør hos Jernbaneverket, undertegnet mandag 11. august kontrakt om arbeider på Holm-Nykirke prosjektet. Foto: Anne Mette Storvik

Dette er den siste kontrakten vedrørende jernbanetekniske arbeider på Holm-Nykirke prosjektet. Entreprisen omfatter litt av hvert av arbeider som ikke passet naturlig inn i de tidligere inngåtte kontraktene. Det er arbeid med spor, kontaktledning, lavspenning, tele, signal og grunnarbeider i dagsonen både på eksisterende jernbane og nytt anlegg ved Holm og Fegstad.
 I tillegg skal alle de 23.000 betongelementene inne i tunnelen jordes.

Kjapp start
Entreprisen begynner allerede i starten av september med å legge inn anleggsveksler og bygge anleggsspor på Holm og Fegstad. Det skal byttes spor i avvik på eksisterende Nykirke krysningsspor. Videre skal det gjøres flere justeringer på kontaktledningsanlegget og underbygningen for å få en god overgang mellom nytt spor og eksisterende jernbane. Det skal utføres tele- og signalarbeid som strekker seg langt utenfor anleggsgrensene for å tilpasse det nye signalanlegget til signalanlegget på eksisterende jernbane. Arbeidene innebærer store mengder av og på-legging av kabelkanallokk. Mot slutten skal gamle Holmestrand stasjon kobles vekk fra den eksisterende jernbanen slik at denne etter hvert kan rives.
–Arbeidet dere skal utføre griper inn i mye, og dere får mange å forholde dere til, sa Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør i Jernbaneverket. Hun understreket viktigheten av at firmaets representanter måtte være tilstedeværende og riktig bemannet til en hver tid.

I forgrunnen: Jeppe Raaholt, divisjonsdirektør hos Norsk Jernbanedrift AS. I bakgrunnen: Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør hos Jernbaneverket. Foto: Anne Mette StorvikFoto: Anne Mette Storvik

Best av tre
Det var fire prekvalifiserte tilbydere og tre som levert tilbud. Norsk Jernbanedrift ble valgt da de hadde den laveste prisen og også scoret best på de oppdragsspesifikke tildelingskriteriene: oppdragsorganisasjon, oppdragsgjennomføring og kvalitet, SHA og miljø.
–Vi har jo samarbeidet før, dere har gjort en god jobb, og jeg tror dette blir bra, oppsummerte Hanne Stormo, prosjektleder for jernbaneteknikk på Holm-Nykirke.

 

FAKTA
Entreprise “UHN18 Tverrfaglige arbeider” er inngått mellom Jernbaneverket, Holm-Nykirke prosjektet og Norsk Jernbanedrift AS. Kontrakten er verdt 60.562.709 kr eks mva. (75.703.387 kr inkludert mva).