Lift-kontroll ga nedslående resultat

Som byggherre for store prosjekter tar Jernbaneverket SHA-arbeidet på alvor. Som en følge av dødsulykken på Holm-Nykirke prosjektet har Jernbaneverket sjekket liftene som er i bruk på anleggene på Vestfoldbanen – og resultatene er nedslående.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra venstre: SHA-rådgiver i Jernbaneverket, Jon Brekke, Benny Richer og Mattias Oscarsson, begge fra Infranord. Liften kommer rett fra fabrikk, og her er alt i orden – noe gutta fra Infranord setter stor pris på. Foto: Anne Mette Storvik

Dessverre viste Jernbaneverkets stikkprøvekontroller flere feil og mangler, og det ble besluttet å undersøke alle liftene på Farriseidet – Porsgrunn og Holm – Nykirke. Så langt er resultatet alarmerende. 43 lifter er sjekket og på minst 9 av dem var sikkerhetstiltak manipulert bort. 

–Vi har trodd at en godkjent årskontroll var en garanti for at alt var i orden. Slik er det ikke. Undersøkelsene våre har vist at mange av liftene er “tuklet med” likevel. Det er ikke akseptabelt at det går ut over sikkerheten til arbeiderne, konstaterer prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum

Hva manipuleres?
Ved å kode om maskinen fra europeisk til amerikansk standard, settes overlastbryteren ut av funksjon. Dermed kan man ha med mer last/flere personer i kurven uten at alarmen går og liften låses. I amerikansk standard kan liften i tillegg kjøre framover, svinge og løfte samtidig. Dette er ikke ulovlig, men øker sannsynligheten for ulykker betraktelig. Andre kobler ut nødknappen på dash-bordet og alarmen som piper hvis liften står skjevt.

Enkel test
Jernbaneverket utførte en enkel test for å finne ut om liften var tuklet med. Hvis den kan kjøre og heve armen samtidig, er den ikke etter europeisk standard. Alle lifter skal være utstyrt med maksgrense for last i kurven. Hvis man prøver med større vekt, f. eks én mann eller to ekstra, får man avdekket om overlastbryteren fungerer. I samme slengen bør man teste at fløyten (for å tilkalle hjelp) fungerer.

Mange ledd
En del av liftene har vært innom mange ledd før de er kommet til våre anlegg, og noen kan ha latt seg friste til å “modifisere” sikkerhetssystemene. Mange tror at en lift fra en stor og seriøs aktør er trygg. Det stemmer ikke nødvendigvis. Liften kan ha vært leid ut til en aktør som har manipulert den.

Deprimerende funn
–Vi fant mye rart på denne kontrollrunden. Vi fant pedaler uten beskyttelsesdeksel, kontrollpaneler og bruksanvisninger som var uleselige og rekkverk som var tapet fast i åpen posisjon, forteller HMS-leder, Mari Anne Aker. Flere lifter ble gitt bruksforbud, og én lift fikk nøklene konfiskert på stedet.

Kontaktperson i Jernbaneverket:
Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum