Klart for byggestart på Holm

Fredag 25. juni kom klarsignalet for byggingen av nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke på Vestfoldbanen. Den første grunnentreprisen som starter opp er Holmentreprisen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Holmentreprisen består av ca.1600 meter med dagsone og 1800 meter med tunnelbygging. I tillegg kommer det to rømningstunneler på ca. 300 og 500 meter. 

Allerede mandag 28. juni starter forberedende arbeider opp. I løpet av sommeren skal det bygges en anleggsvei fra FV 313 ved Skjervikbekken, opp til- og under sporet ved fremtidig riggområde mellom sporet og fjellet på Holm.

I tidsrommet 10. juli til og med 8. august innstilles ordinær togtrafikk mellom Oslo S og Holmestrand på grunn av anleggsarbeider i Drammen og flere steder langs Drammensbanen. Denne perioden vil også dette prosjektet benytte seg av til etablering av anleggsvei under eksisterende spor. 

På Holm skal det inn to prefabrikkerte kulverter under sporet, èn for anleggstrafikken og èn bekkekulvert. Dette krever at en del av sporet fjernes før kulvertene kan heises inn og monteres. Deretter fylles det tilbake over kulverten og sporet legges tilbake over kulvertene slik at trafikken kan gå som før når stengeperioden er over.

Nytt dobbeltspor Holm – Nykirke er delt inn i fem grunnentrepriser, og en entreprise som omfatter ny kollektivterminal i Holmestrand. 

Hovedarbeidene på Holmentreprisen starter opp i august 2010 og skal ferdigstilles juni 2014. Året før skal imidlertid sprengningsarbeidene av de 1800 meterne av tunnelen som ligger inne i denne kontrakten være fullført.

Neste entreprise som skal i gang er UHN 01 Sjøskogentreprisen med anleggsstart rett over sommeren. Tilbudsevalueringer pågår og valg av entreprenør er nær forestående.  

Her på Holm starter byggingen av nytt dobbeltspor til Nykirke. Illustrasjon av fremtidig situasjon.

Fakta nytt dobbeltspor Holm – Nykirke
14, 1 km dobbeltspor hvorav 12, 3 km vil gå i tunnel
Delt inn i totalt seks grunnentrepriser

      UHN 01 Sjøskogentreprisen – oppstart ca. 2. august 2010
UHN 02/UHN03 Holmentreprisen – oppstart 28. juni 2010
UHN 04 Holmestrand stasjon – oppstart mars 2011
UHN 05 Holmestrand kollektivterminal – oppstart 2012/2013
UHN 06 Peter Pan entreprisen – oppstart juni 2011
UHN 07 Snekkestadentreprisen  - oppstart februar 2011