Jernbanetekniske kontrakter på vei ut i markedet

Flere kontrakter er på vei ut i markedet fra Holm – Nykirke prosjektet denne høsten. Opprinnelig ble de jernbanetekniske fagene samlet i en stor entreprise, men responsen i markedet var ikke som forventet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De som meldte seg til prekvalifisering ble ikke kvalifisert, og kontraktene må derfor lyses ut på ny.

Jernbaneverket har valgt å gå tilbake til den tradisjonelle inndelingen hvor kontraktene deles inn etter fag. Denne høsten kommer flere jernbanetekniske kontrakter i tillegg til innredning av Holmestrand stasjon ut i markedet fra Holm – Nykirke prosjektet. Planen er å få alle entreprenører prekvalifisert i løpet av høsten. 

 

UHN 08 Innredningsentreprisen
Prekvalifisering ut i Doffin: 15.10.13 

 

UHN10 Nødlys
Prekvalifisering ut i Doffin: 30.8.13 

 

UHN11 KL/Spor
Prekvalifisering ut i Doffin: 25.10.13 

 

UHN13 Høyspent
Prekvalifisering ut i Doffin: 10.09.13 

 

UHN12 Lavspent
Prekvalifisering ut i Doffin: 11.10.13 

 

UHN17 Tele
Prekvalifisering ut i Doffin: 10.09.13 

 

Kontaktpersoner hos Jernbaneverket:
Delprosjektleder Jernbaneteknikk: Hanne Anette Stormo stohan@jbv.no tlf. 913 25 084
Leder kontrakt og strategi: Gunnar Gjellan gjegun@jbv.no tlf. 481 31 172