Holmestrandporten: Endelig fullt gjennomslag

Over to hundre mennesker overvar det siste gjennomslaget i Holmestrandporten, 6. mars 2014. Det ga over 12 kilometer med sammenhengende tunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

FIKK TRYKKE: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, fikk æren av å fyre av salva som ga 12 km sammenhengende tunnel forbi Holmestrand. Bas (til venstre) var Magnus Syse.Foto: Anne Mette Storvik
Klokken 15 var det samling nede på Holmestrand stasjon, hvor eksterne besøkende ble iført korrekt vernetøy. Fire minibusser fraktet inviterte gjester fram til samlingsstedet i tunnelen. Det var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, som fikk æren av å fyre av salva på 800 kilo med sprengstoff som ga over 12 kilometer sammenhengende tunnel.
–Dette var heftig, sa Hoksrud, som tydelig koset seg.
–Det var bra at statsråden var i Brussel, så jeg fikk sjansen, la statssekretæren til med et skøyeraktig smil.
–Det er jo stas at Samferdselsdepartementet ser på dette som så viktig at de kommer, både på start- og sluttsalve, synes prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum.

Tradisjonen tro
Som seg hør og bør ble det så dåp og skål på røysa, fotografering og taler.

DØPERNE: De som hadde levert forslag om at tunnelen skulle hete Holmestrandsporten  fikk være med på både sprengning og dåp. Fra venstre: Prosjektleder Morten Klokkersveen, prosjektleder underbygning Knut Edmund Knutsen, Stig Storhaug, Rita Pettus, Janne Farstad Kirkhus og Torhild Aabø Sørensen. Foto: Anne Mette Storvik
Etter kaffe og kake, begynte folk å tusle mot utgangen. Så ble inviterte gjester fraktet med busser til Dal gård, hvor det vanket festmiddag, taler, underholdning og stor stemning.
–Vi skriver historie her! Dette anlegget skal vare de neste hundre år, så vi lager noe for framtidige generasjoner, sa Undrum.FORNØYDE: Fra venstre: Prosjektleder Morten Klokkersveen, assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås og prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum var strålende fornøyde etter gjennomslaget. Foto: Anne Mette Storvik

–Det er jo morsomt at andre har skaffet pengene til prosjektet – og så får jeg stå her og fyre av salva! Alle partene mener at dette er et bra prosjekt, understreket statssekretær Hoksrud i talen. Han forsikret for øvrig de frammøtte om at tradisjonen med konjakk på røysa ikke ville bli fjernet av denne regjeringen.Foto: Anne Mette Storvik

 


ALLE PÅ RØYSA: Rundt 200 mennesker overvar begivenheten.

Obligatorisk feiring
Det er stor stas for tunnelarbeiderne med et slikt gjennombrudd, og stor feiring er obligatorisk. De fleste arbeiderne pendler, og bor på brakkerigg.  Mange er 12 dager på jobb, for så å ha fri 9 dager, hos den Islands-Sveitsiske entreprenøren Marti/IAV jobber arbeiderne fire uker, for så å ha to uker fri.  For mange betyr dette altså bytte av arbeidssted – kanskje til et helt annet sted i landet.
–Oppstarten av prosjektet gikk rekordfort, og det er litt uvirkelig at vi allerede er ferdige med å sprenge, sier prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum.

Mange gjennomslag
Med fem entrepriser og 12 rømningsveier blir det mange gjennomslag:
-4. juli 2013 var det første, store gjennomslaget for stasjonen.
-10. september 2013 ble det gjennomslag mellom Holm- og Sjøskogenentreprisen.
-12. november 2013 ble det åpning mellom Fibo- og Snekkestadentreprisen.
-3. februar 2014 kom det andre gjennomslaget for stasjonen, mot Fiboentreprisen.
-19. februar 2014 ble det sprengt ut i dagen på Snekkestad.
-6. mars 2014 var det siste, store gjennomslaget (mellom stasjonen og Sjøskogen-entreprisen), og tunnelen passerte 12 km lengde.

Ny fase i prosjektet
Nå skal fundamentet for jernbanesvillene legges, og betongarbeidene begynner.
23.000 betongelementer skal på plass.
–Folk vil ikke se så mye til oss i 2014. Det blir noe arbeid ute i dagen på Fegstad, noe arbeid på stasjonsområdet og vi skal gjøre ferdig noen portaler til rømningstunnelene. Ellers vil det meste av arbeidet foregå inne, oppsummerer prosjektleder for underbygning, Knut Edmund Knutsen.
Sprengning av heissjakten skal være ferdig på vårparten i år, deretter begynner betongarbeidene.
 
Stasjonshallen
Når betongelementene i stasjonshallen er kommet på plass (ved årsskiftet 2014-2015), begynner innredningen av stasjonshallen og inngangene. Samtidig med innredningen, rykker de jernbanetekniske folkene inn i hallen.

Transport
Totalt skal rundt 150.000 lastebillass ut av fjellet. Fra stasjonshallen alene er det kjørt ut grovt regnet 235.000 kubikkmeter stein. Fortsatt må en del masser fra bunnen av tunnelene fraktes bort, pluss at en del spesial-pukk og betongelementer må fraktes inn igjen – men Jernbaneverket antar at dette vil støve mindre enn tidligere transport.
–Jeg er imponert over at det har gått så smertefritt med all massetransporten, sier prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum. Hun forteller videre at prosjektet har hatt både opp- og nedturer med hensyn til kvaliteten på fjellet.
–Vi har klart å holde den planlagte framdriften, tross lunefullt fjell, smiler prosjektdirektøren.

Roser
–Jeg må rose naboene til anlegget for stor tålmodighet og velvilje, sier prosjektleder for underbygning, Knut Edmund Knutsen. For det lar seg ikke gjøre å sprenge en så stor og lang tunnel, uten at folk i området merker det.

Fakta om entreprisene
Prosjektet er delt opp i fem hovedentrepriser, dagsone og tunnel.
•Holm: 1,9 km tunnel, 1,6 km dagsone. Skanska har entreprisen på 392 mill. kr.
•Sjøskogen: 4 km tunnel. Leonhard Nilsen & sønner har entreprisen på 609 mill. kr.
•Fibo: 1,9 km tunnel. Skanska har entreprisen på 404 mill. kr.
•Stasjonen: 2,4 km tunnel. Skanska har entreprisen på 982 mill. kr.
•Snekkestad: 2,1 km tunnel, 0,3 km dagsone. Marti/IAV har entreprisen på 414 mill. kr.
I tillegg kommer innredningsentreprisen på stasjonen, kollektivterminalen og de jernbanetekniske entreprisene.