Holmestrandporten: Kontrakt på 317 millioner undertegnet

Fredag 15. august 2014 undertegnet Jernbaneverket og HENT AS, en kontrakt på innredningen av stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. Kontrakten er på 317 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

SIGNERING: Fredag 15. august signerte Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør i Jernbaneverket og Hans MAgnus Haug, avdelingsledeer hos HENT, den såkalte "innredningsentreprisen".
Stasjonshallen ligger inne i Holmestrandfjellet, og her skal tog kunne passere i 250 kilometer i timen mens folk venter på plattformene – uten å føle ubehag av trykket. Dette blir verdens første hall i sitt slag. Hallen skal oppleves som lys og vennlig, med hvite betongvegger og skifergulv. To innganger, tre når man regner med fjellheisen, skal gi god tilgjengelighet. Hallen er enorm, og mye skal på plass før åpningen høsten 2016.

1000 siders grunnlag
Arbeidene gjelder ikke bare inne i hallen, det omfatter også innredningen av begge inngangene og nordre stasjonsbygning utenfor fjellet. Tilbudsgrunnlaget besto av rundt 1000 sider, pluss to permer med nøye spesifiserte tegninger. 

Prestisje
Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media, og mer vil det bli når åpningen nærmer seg. Kontrakten er derfor viktig ikke bare kronemessig, men også mht. markedsføringen for entreprenørene.

Tilbud med forhandling
Konkurransen ble utlyst på nyåret igjennom DOFFIN og TED. Interessen var god, men antallet firmaer som så seg i stand til å håndtere en så stor jobb, var mindre. Fem firmaer ble prekvalifisert. Jernbaneverket forhandlet med tre entreprenør, hvorav HENT AS kom best ut.

Framdrift
Samarbeidet starter med en samhandlingsprosess og oppstart. Entreprenøren skal drive detaljplanlegging og bestilling og prefabrikkering av materiell. Oppstart av det fysiske arbeidet skjer på nyåret 2015, og alt skal være ferdig i løpet av året.

Krevende
–Dette er en utfordrende jobb med hensyn til koordinering og sikkerhet, konstaterte Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør i Jernbaneverket. Hun understreket videre at kvaliteten er spesielt viktig, og forberedte entreprenøren på heftig rapportering og strenge tidsfrister.
–Vi har bygd mye for det offentlige, så vi er vant til strange krav om dokumentasjon, kommenterte prosjektsjef hos HENT, Per Egil Torjul.

Jobben med å innrede stasjonshallen omfatter:
Akustiske himlinger over spor og over plattformer
Himlinger i adkomsttunneler
Støyskjermer mellom spor
Skiferarbeider i adkomsttunneler og steinforblending av vegger
Glassarbeider, dører porter og rondeller
Innredning- og malingsarbeider
Rekkverk og trapper
Belysning i stasjonshall og adkomsttunneler
Ventilasjonsanlegg og anlegg til luftbehandling, oppvarming og kjøling av tekniske rom
Elkraftinstallasjoner til fordelingsanlegg for belysning, tekniske anlegg og heiser
Elkraftinstallsjoner til teletekniske- og jernbanetekniske anlegg
Heiser i stasjonshall
Trykkøkningsstasjon
Vanntåkeanlegg i stasjonshall

Eksempler på dimensjoner:
12.700 m2 drypphimling over spor
5.555 m2 skiferlegging
11.500 m kabelbroer/armaturskinner
4.266 lysarmaturer 
4 ventilasjonsaggregater, sum 20.000 m3/h
6 tilluftsvifter for trykksetting, ca 40.000 m3/h stk

Fakta
Kontrakten “UHN 08” mellom Jernbaneverket og HENT AS omfatter innredningsarbeid i den nye stasjonshallen i Holmestrand. Kontrakten lyder på 317.066.969 kroner eks. mva. og 396.333.711 kroner inkl. mva.

FIN HALL: Slik skal stasjonshallen i Holmestrandfjellet se ut når den blir ferdig. Illustrasjon: Rambøl og Gottlieb Paludan Architects

INNBYDENDE: Det er lagt stor vekt på at adkomsttunnelene til stasjonshallen skal gi et lyst og vennlig inntrykk. Illustrasjon: Rambøl og Gottlieb Paludan Architects.