Holmestrand: Ulykke med personskade

I tolvtiden i formiddag (1. oktober 2014) skjedde det en ulykke med personskade på Holm-Nykirke prosjektet. En mann ligger nå på Sykehuset i Vestfold etter at han hoppet ut av et kjøretøy i fart.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Brannbilen endte sin ferd i et stålkar, like før rømningsvei nr 11 (R11) munner ut i hovedtunnelen. Foto: Anne Mette Storvik

Ulykken skjedde i rømningsvei 11, som går fra Fibo ned til den nye, dobbeltsporede jernbanetunnelen som er under bygging fra Holm til Nykirke (Holmestrandporten). Dette er Skanska’s anlegg, og går under navnet UHN 06 Fibo.

Kjøretøyet i ulykken, en eldre brannbil, ble brukt av Skanska til å vanne for å dempe støv. Tekniske problemer med kjøretøyet gjorde at mannen valgte å kaste seg ut i fart, og han pådro seg bruddskader i ett eller begge ben. Han ble sendt til Sykehuset i Vestfold for behandling.Jernbaneverket kjenner ikke omfanget av skadene ennå.

R11 heller nedover mot hovedtunnelen, og brannbilen endte sin ferd i et stålkar som inneholder en pumpe, like før R11 munner ut i hovedtunnelen.

Sjåføren er i førtiårene, kommer nordfra og er bosatt i Telemark. Pårørende er varslet.  Politiet og Arbeidstilsynet kom raskt til stedet..