Holmestrand: Kunst inspirert av fjellet selv

Nå er det avgjort: Det blir en skulpturinstallasjon, som man både kan sitte og ligge på foran inngangen til stasjonshallen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den svenske kunstneren Frida Tebus har tatt utgangspunkt i lokale geologiske forhold i sin monumentale skulpturinstallasjon "Mineral Collection" som skal realiseres foran den nordligste av de to hovedinngangene til den nye stasjonshallen i Holmestrand.

I forbindelse med sprengningen av tunellen og fjellhallen er det blitt funnet vakre krystalinske mineraler, og bergartene porfyr og basalt.

Frida Tebus er optatt av mieraler og bergarter. Her på befaring i november 2014. Foto: Anne Mette Storvik

– Disse er veldig vakre, sier Tebus, de glitrer som juveler. Selv om den økonomiske verdien ikke er så stor, så kan man snakke om en samling lokale skatter fra fjellet i Holmestrand, mener hun.

I sitt forslag tenker hun seg syv skulpturer i forskjellige materialer som skal forestille mineraler og bergarter som er funnet i fjellet. Disse vil skape et torgmiljø som fører tankene både til en japansk zenhage og en mineralsamling. Noen av skulpturene blir det mulig å sitte eller ligge på. På disse ser kunstneren for seg at man kan kople av for en stund, kanskje finne et øyeblikks ro eller betrakte omverdenens bevegelser foran den majestetiske fjellveggen. Etter planen skal prosjektet stå ferdig våren 2016.

Fridas modell, med en del mineraler utlånt fra prosjektet.

Martin Fadum, prosjekteringsleder i Jernbaneverket, er strålende fornøyd både med ideen til Tebus - og med å ha fått landet oppdraget. Foto: Anne Mette Storvik

Kunstutvalget har bestått av:
-Kunstkonsulent
og utvalgets leder, Mikkel Wettre
-Kunstkonsulent Linus Elmes
-Prosjekteringsleder i Jernbaneverket, Martin Fadum
-Gunnar Sørensen fra Gottlieb Paludan Architects
-Jan Ove Fjællingsdal,fungerende nestleder Stasjoner og eiendom i Jernbaneverket
-Gertruud Kunst, kultursjef Holmestrand kommune