Holm-Nykirke: Arbeid i sentrum

Nå er vi i full gang med søndre inngang til stasjonshallen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi er nå godt i gang med diverse arbeid ved søndre stasjonsinngang (mellom Shell og gamle politistasjonen). Det vil bli stor aktivitet i området fra klokken 07.00-19.00 til og med uke 15.

Fremdriften i disse ukene vil være omtrent som beskrevet under:

Uke 8-10: Pigging, utgraving og bortkjøring av masser
Uke 11: Sikring av fjellet før vi sprenger oss ut (Søndre inngang/R8)
Uke 12-15: Videre utgraving av byggegropa med utkjøring av masser
Uke 13: Fullt gjennomslag i hele tunnelen

En del store maskiner som lastebiler, gravemaskiner og traktor m/henger vil bli brukt:
De utgravde massene blir kjørt ut med henger under undergangen, der vil massene mellomlagres. Så blir de fylt på lastebiler og kjørt bort.
Dette medfører dessverre en del søl i veibanen.

Veien på Bakken og i Kirkegata er veldig smale og det er trangt. Vi prøver å holde en gangvei åpen forbi anleggsområdet.  Parkeringsområdet vil være tilgjengelig via oppkjøringen til Bakken fra Jernbanegata.


Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:

Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266.
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253