Holm-Nykirke: Høyspentarbeidene gikk til Eltel

Torsdag 13. mars undertegnet Jernbaneverket en avtale med Eltel Networks Infranet AB om levering av høyspentarbeider til en verdi av 17,2 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

FORNØYDE: Erling Haugnes, direktør Jernbane og Vei i Eltel Networks As og prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum undertegnet 13. mars en avtale om høyspentarbeider. Foto: Anne Mette Storvik

Kontrakten UHN-13 Høyspent omfatter arbeider med 22 kV anlegg i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. Arbeidet omfatter 14 tekniske rom med transformatorer og koblingsanlegg. I tillegg skal det legges 13.000 meter med høyspentkabel fra høyspentkiosk 20 til 33.
–Dette har vært en veldig ryddig prosess – både med hensyn til verktøyet som er brukt og folket bak, kommenterte Erling Haugnes, direktør for avdelingen Jernbane og Vei i Eltel Networks As.

Satser på Jernbaneverket
Eltel Networks AS Selskapet satser på vei og jernbane i de skandinaviske landene. Selskapet signerte i april en avtale på 150 millioner med Jernbaneverketv på leveranse av Elkraft- og Telesystemer for strekningen Langset – Kleverud langs Mjøsa. Kontrakten er på 150 millioner kroner.  Leveransen omfatter tre tunneler på til sammen 4,8 km, 14 teknisk hus med brannslukning, brannvarsling, adgangskontroll, ventilasjon, kabler og datagulv, 22kV anlegg, lavspent anlegg, tavler, SRO system, tunell ventilasjon, belysning og nødbelysning, fibernettverk, radiomast, kabler etc.
Eltel etablerte avdelingen Jernbane og Vei i januar 2012 og omsatte over 30 millioner i fjor.  Selskapet er etablert i 10 europeiske land, med hovedkontor i Finland, har 8000 ansatte og omsatte for 1,2 milliard euro i fjor. .
–Det er 27 ansatte i Norge, men vi kommer til å være oppe i 35 i april/mai, forteller Haugnes.