Holm – Nykirke: Første salve avfyrt

Mandag 16. august markerte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at anlegget er i gang, da hun fyrte av den første dynamittsalva på den nye jernbanetunnelen mellom Holm og Nykirke.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fyrer av den første salven for nytt dobbeltspor Holm - Nykirke på Vestfoldbanen. <strong> Foto: Kjell Bakken </strong> 

Det var et etterlengtet etterlengtet smell som gikk av på Holm i Sande mandag 16 august. Ventetiden har vært lang, det er drøye ni år siden sist Jernbaneverket var i aktivitet på Holm. Det var derfor stor glede blant de fremmøtte da den hvite skyen kom til syne snaue kilometeren lengre sør.

Det siste prosjektet som er ferdigstilt på Vestfoldbanen, er Nykirke kryssingsspor som åpnet i 2002. I 2001 åpnet den siste av Sande-parsellene som strekker seg de 17 kilometerne fra Bergsenga til Holm, og nå starter altså byggingen av de 14,1 km med dobbeltspor som gjenstår mellom Holm og Nykirke.

Samferdselsministeren uttrykte glede over at trykket holdes oppe på Vestfoldbanen. I mars 2009 startet byggingen av nytt dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg og her går det mot åpning høsten 2011. Planleggingen av strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn pågår for fullt, og i tillegg har Jernbaneverket satt i gang ett eget prosjekt for å revidere InterCity-strategien, for å se på de resterende delene av Vestfoldbanen som mangler dobbeltspor. 

Holm - Nykirke representerer den hittil største satsingen i den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen. Strekningen dimensjoneres for 250 km/t og har en kostnadsramme på 5,6 milliarder. Store deler av strekningen går i tunnel- en 12,3 km lang tunnel- med en enorm fjellhall i Holmestrand som skal romme byens nye jernbanestasjon. Denne stasjonshallen skal romme fire spor, hvorav to skal ha 250 meter lange plattformer. Bredden på hallen blir 35 meter.   

Mye stein

Det er mye stein som skal fraktes ut av fjellet i forbindelse med tunneldrivingen, hele 2 millioner kubikkmeter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen illustrerte mengden ved å forklare at hvis all den steinen stables på en fotballbane, så får vi et 280 meter høyt tårn.

-Mange vil bli belastet med støy, støv og ikke minst anleggstrafikk i årene som kommer. Det stiller store krav til oss i Jernbaneverket mht informasjon og kontakt med omgivelsene, sa Nikolaisen, som ikke legger skjul på at omdømme er en viktig suksessfaktor for Jernbaneverket.  -Vi skal rydde ordentlig opp etter oss når vi er ferdig med byggeaktivitetene, avsluttet Nikolaisen.

Når togene tar i bruk det nye sporet høsten 2015, så har Vestfoldbanen 31,6 km med sammenhengende dobbeltspor fra Kobbervikdalen til Nykirke, i tillegg til de 6 km som nå bygges fra Barkåker til Tønsberg.