Holm - Nykirke: byggestart på Sjøskogen

Mandag 23. august ruller de første anleggsbilene inn på Sjøskogen nord for Holmestrand. Dermed er to av i alt fem tunnelentrepriser på Holm – Nykirke i gang. Entreprenør er Leonhard Nilsen & Sønner AS, som i løpet av kort tid er ferdige med å sprenge ut Jarlsbergtunnelen i Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her på Sjøskogen nord for Holmestrand skal LNS etablere riggområde for å drive 4000 meter av tunnelen fra Holm til Nykirke.Mandag 16. august fyrte samferdselsministeren av den første salven på Holmentreprisen, og nå er det altså klart for byggestart for Sjøskogenentreprisen.   

Denne entreprisen består av 4000 meter tunnel og fire rømningstunneler, hvorav en skal fungere som atkomsttunnel under byggeperioden.  Tverrslaget på Sjøskogen blir 270 meter langt, mens rømningstunnelene ved Ramberg, Bråten og Tvillingbru blir 57 - 436 meter lange og Kontraktssummen for arbeidene er ca. 609 mill. eks mva. 

 Den første tiden går med til å etablere ett riggområde for entreprenøren på Sjøskogen. Det skal blant annet anlegges anleggsvei fra FV313 og videre inn på riggområdet langs skogkanten. Denne veien blir asfaltert for å redusere støv fra massetransport som kommer til å gå her. I tillegg skal entreprenøren ha opp kontorrigg, verkstedhall, boligrigger etc. 

Oppstart for fjellarbeidene er planlagt i oktober/november. Først skal det bores, sprenges og pigges for å lage en forskjæring, før drivingen av tverrslagstunnelen tar til. Selve jernbanetunnelen er ferdig sprengt ut i 2014. 

Neste entreprise som skal ut er Snekkestadentreprisen, den sørligste biten av det 14,1 km lange dobbeltsporet. Oppstart her er første kvartal 2011.