Helge- og nattarbeid Galleberg-Holm

Togtrafikken på Vestfoldbanen stanses for vedlikehold av banen fra lørdag 18. april klokken 01.00 til søndag 19.april klokken 08.00, og vi benytter anledningen til å få gjort en del arbeid. Dessverre må vi jobbe også utover dette tidsrommet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi har tidligere meldt om nattarbeid fram til 19. april (for å bore fundamenter for master til kjøreledning og signal). Pga store problemer med boreriggen, er vi forsinket og må holde på hver natt til vi er ferdige - i verste fall fram til 21. april. Berørte naboer blir varslet via brev i postkassen.

Hva skal gjøres?
Det skal bores fundamenter for master til kjøreledning og signal.
Det er ca 10 fundamenter som gjenstår og det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet tar på hvert punkt. Dermed er det også umulig å si når maskinen vil være på de forskjellige punktene. Maskinen tar én side av linja av gangen, og vil altså stoppe to ganger på hvert punkt.

Arbeid på Holm 18. til 19. april
Fra lørdag 18. april klokken 01.00 til søndag 19.april klokken 08.00 blir det tidvis støyende arbeid på Holm.

Dette skal gjøres:
-Ombygging av kontaktledningsanlegg og flytting av reservestrømstrafo.
-Kapping av kabelkanaler, diverse grunnarbeid og setting av kummer og fundamenter.
-Flytting av kabelkanallokk med tilhørende arbeider
Til dette arbeidet brukes skinnegående traktorgraver, stormobil, betongsag og luftverktøy.

Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser. Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på
telefon 913 26 266
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253.