Helg- og nattarbeider på Vestfoldbanen

Vestfoldbanen stenges for ordinær togtrafikk mellom Drammen og Larvik/Skien fra fredag 27. september kl. 20.30 til søndag 30.september kl. 04.30. Prosjektet Holm – Nykirke benytter anledningen til å utføre spornære arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Holm sør for Sande skal det jobbes døgnet rundt til helgen. Her blir det flere store maskiner i aktivitet. Foto: Freddy Samson Fagerheim. 

Mellom Holm og Nykirke skal det i helgen utføres arbeider som krever at det er stans i togtrafikken, derfor blir det jobbet døgnet rundt så lenge kjørestrømmen er koblet fra. Det må forventes støy fra arbeidene. 

Holm
På Holm skal det utføres diverse forberedende arbeider i og ved eksisterende spor. Blant annet det bygges et drensanlegg med sandfang nær sporet. En stikkrenne under sporet skal forlenges som en forberedelse for dobbeltsporet som kommer.  Arbeidet krever at vi må ta ut ca. 20 meter av sporet før gravearbeidene starter opp. Når dette arbeidet er utført legges sporet tilbake og vi kjører over med pakkmaskin. 

Holmestrand

I Holmestrand skal det utføres arbeider med planovergangen nord for stasjonen, for å gjøre den bedre rustet for økt anleggstrafikk. Det skal legges nye elementer og ny asfalt i tillegg til at skinneskjøten skal sveises på nytt.  

Almedalen
I Almedalen skal rømningstunnel R12 komme ut i dagen fra tunnelen. Som en forberedelse for dette skal det etableres fjellsikring, fjellbolter, fanggjerde, sikringsgjerde og sikringsnett. Rømningstunnelen skal drives innenfra derfor skal også sprengningsmatter henges opp for å klargjøre fremtidig gjennomslag. På denne måten unngår vi at vi må ta ned kontaktledningsanlegget når gjennomslagssalven skal sprenges. 

Hvorfor jobbes det om natten?
Ved anleggsarbeider på – eller i nærheten av jernbanespor – er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken. I tillegg må kjørestrømmen kobles ut. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Vestfoldbanen er det derfor mest hensiktsmessig å utføre slike arbeider i perioder med liten - eller ingen trafikk. 

Spørsmål om arbeidene kan rettes til nabokontakt Vigdis Tandberg tlf 913 26 266 (kl.0800-1545).