Helge- og nattarbeid Fegstad og sørover

I tdien fram til 30. april må vi gjøre en del arbeid fra Fegstad og sørover når det ikke går tog. Vi må også benytte togstansen 18. -19. april til å jobbe.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I tidsrommet 19. til 30. april må vi arbeide på eksisterende spor på strekningen fra Fegstad til fem kilometer nord for Skoppum.  Dette må gjøres når det ikke går tog, altså på nattetid.

Fegstad og sørover. Flyfoto: Anne Mette Storvik

Lite forutsigbart
Det skal bores fundamenter for master til kjøreledning og signal på 13 punkter, og det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet tar på hvert punkt. Dermed er det også umulig å si når maskinen vil være på de forskjellige punktene. Maskinen tar én side av linja av gangen, og vil altså stoppe to ganger på hvert punkt. Noe støy kan forekomme, og vi beklager dette.

Togstans helgen 18. til 19. april
I tillegg skal det jobbes på Fegstad når det er togstans helgen 18. til 19. april.
Arbeidene foregår i tidsrommet: 01:00 18. april - 08:00 19. april (natt til søndag).
Vi skal kappe skinner, supplere ballast, justere sporet og gjøre noe grunnarbeid. Til dette arbeidet brukes hjullaster, skinnegående traktorgraver, stormobil, pakkemaskin og luftverktøy. Arbeidet vil dessverre medføre noe støy.

Noe arbeid i forkant og etterkant på Fegstad
Vi må rive skinner og sviller i Nykirke spor 2 etter at siste tog har kjørt fredag 17. april ca.  kl 17.30
Etter bruddet blir det sporjustering, sveising og etterarbeid i spor 2 fram til mandag 20. april kl. 15.00.

Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser.Berørte naboer blir informert med brev i postkassen.
 
Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på
telefon 913 26 266
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253.