Halvsprengt på Holm-Nykirke

Denne uka passerer prosjektet mer enn 6200 meter utsprengt hovedtunnel, og dermed er det mer enn halvsprengt hovedtunnel mellom Hom og Nykirke.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her er boreriggen til entreprenør Marti\IAV ved Fegstastadstuffen. Borehullene er fylt med sprengstoff og det er snart klart for sprenging. Foto: Freddy S. Fagerheim

Prosjektleder på underbygning, Knut Edmund Knutsen, finregnet på tunnelmeteren fredag i uke tre og summerte sammen 6181 meter med utsprengt hovedtunnel. Nå er vi inne i uke fire og i løpet av uka kommer det å bli mer enn 6200 meter med ferdig utsprengt hovedtunnel.

I tillegg blir det i løpet av mandag gjennomslag i den andre rømningstunnelen på prosjektet. Ved 14-tida kommer det til å smelle en salve som slipper lys in i rømningstunnel nummer fem ved Ramberg. Denne rømningstunnelen ligger rett nord for Holmestrand sentrum og er en etterlengtet tunnel ettersom det trengs kortere vei til friskluft. Det begynner å bli langt å transportere frisklufta helt fra entreprisens tverrslag oppe ved Sjøskogen, godt og vel én kilometer lenger nord.

At det er drevet mer en halvveis med dobbeltsporet hovedtunnel er selvsagt en milepæl på prosjektet. Enorme mengder med stein er tatt ut så langt, men det er også mye som gjenstår.
Det som nå er sprengt ut er for det meste hovedtunnel som normalt har et areal på ca. 130 m2, mens det noen steder er helt oppe i 200 m2. Det er for å kunne ta av for lufttrykket som blir fra tog som kjører helt opp i 250 km/t.
Selve stasjonshallen får et areal på ca. 500 m2 og 250 meter lange plattformer, dette blir et fjellrom av dimensjoner og det eneste av sitt slag i verden.

Flere milepæler
Det er mange løpende prosesser i et prosjekt som varer i flere år, og noen ganger dukker det opp nye punkt som ikke var med i planene fra starten av.

Et godt eksempel på det er stasjonsheisen det har vært snakket om i lengre tid. Dette er en heis som er tenkt fra toppen av fjellet og ned i stasjonsområdet inne i fjellet. Heisplanene har vært diskutert i en rekke fora og slik det ser ut i skrivende stund vil selve utbyggingskostnadene bli dekket av Jernbaneverket og Vestfold fylke. Rådmannen i Holmestrand kommune går inn for at kommunen skal dekke driftskostnadene, og i løpet av februar ventes det en endelig avklaring på heisspørsmålet.

Blir det et ja, så er det full fart med prosjektering for selve byggingen av heisen, for i løpet av andre halvår må selve heissjakten begynnes på dersom det skal bli noe av den i det hele tatt.

Mer dagslys
På Snekkestadentreprisen blir det drevet hovedtunnel mot Fegstad ved Nykirke og nordover mot Holmestrand. I løpet av juli/august er det ventet at det blir gjennomslag ut i dagen ved Fegstad, og dermed er det hull i begge ender av hovedtunnelen.
I tillegg ventes det gjennomslag i flere rømningstunneler i løpet av året. 

I oktober er det ventet at reguleringsplanen for det nye uteområdet på dagens stasjon skal være ferdig. Denne planen tar for seg det nye utvendige stasjonsbygget, kollektivterminalen og parkeringsplassen. Dette er noen av milepælene vi forventer i 2013, men mye annet spennende kommer også til å skje i løpet av året, hva det blir kan du lese mer om på våre nettsider.