Drivestopp sørover på Snekkestad-entreprisen

Det er mindre fjell en antatt mellom tunnelen og løsmassene ved Burmaveien og sprengingen sørover mot Nykirke er derfor midlertidig stoppet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her er en av boreriggene ved Burmaveien, som er i gang med å kartlegge løsmassene i området. Tunnelen skal gå rett under denne boreriggen. Foto:Freddy S. Fagerheim
Tunnelen på Snekkestadentreprisen nærmer seg 1200 meter totalt og sørover er det 589 meter pr i dag. Driften i denne retningen er midlertidig stoppet da det viser seg at det er mindre fjell mellom tunnelen og løsmassene en hva prosjekteringen har vist.

Det har vært antatt at det er rikelig med fjell i området og at det ikke ville være noe problem å bygge tunnelen i den linjen som er planlagt, sier byggeleder Linda Nesje Drageset.  Men på den siste boringen fra tunnelen viser det seg at vi mest sannsynlig vil komme til å treffe på løsmasser, forteller Drageset.  

Må undersøkes nøye
Denne uken er det tre borerigger ute i området ved Burmaveien for å kartlegge grunnforholdene nøye. Før driften settes i gang igjen nede i tunnelen er vi avhengig av å kartlegge området med løsmasser nøye. Derfor skal det bores en rekke hull for å se hvor langt det er ned til fastfjell i området tunnelen nå skal passere.

Årsaken
Under prosjekteringen og planleggingen av hvor tunnel skulle ligge, ble det antatt at det var godt med fjell og lite løsmasser i området, men som alltid har fjellet overraskelser på lager. Nå viser det seg at tunnelen mest sannsynlig vil treffe løsmassene i venstre side sett sørover.

- I løpet av inneværende uke eller i starten av uke seks, vil det legges en plan for hvordan denne utfordringen skal løses og hvordan vi skal drive tunnelen videre, for den skal ligge der den er planlagt, avslutter byggeleder Drageset.