Dødsulykke på tunnelanlegget i Holmestrand

Polakken var ansatt hos Ventor, men innleid til Øyan & Schie Fuging AS. Dette firmaet utførte fugingen av betongelementene for Skanska, som har Fibo-entreprisen på prosjekt Holm-Nykirke.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ulykken inntraff i 18-tiden, og nødetatene var raskt på stedet. 

Den forulykkede polske statsborgeren var ansatt hos Ventor, men innleid til Øyan & Schie Fuging AS. Dette firmaet utførte fugingen av betongelementene for Skanska, som har Fibo-entreprisen på prosjekt Holm-Nykirke.

Hendelsesforløpet er ennå ikke fullstendig kartlagt og vil bli nærmere etterforsket av bl.a. Politiet.

-Sammen med entreprenøren vil vi yte all mulig bistand til dette arbeidet, og vi vil umiddelbart også starte våre egne undersøkelser, opplyser prosjektleder Knut Edmund Knutsen i Jernbaneverket.

-Vi har drevet et systematisk sikkerhetsarbeid, og er fortvilet over denne ulykken som kostet liv. Denne tragiske ulykken berører oss alle sterkt, og våre tanker går til den forulykkedes kolleger og nærmeste familie, sier Knutsen.

- Dette er en tragisk ulykke og våre tanker går til de pårørende. Vi vil samarbeide med entreprenøren for å kartlegge hendelsesforløpet, og vi skal gjøre alt vi kan for å unngå lignende hendelser i framtiden, sier fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.