Åpning av Holm–Nykirke høsten 2016

Etter en grundig gjennomgang av fremdriftsplanene, er det klart at dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke blir ferdig høsten 2016. Den verdensunike stasjonshallens kompleksitet er noe av årsaken til at åpningtidspunktet flyttes.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Denne illustrasjonen viser hvordan det mest sannsynlig kommer til å se ut ved den nye kollektivterminalen og nordre inngang til stasjonshallen i Holmestrand. Illustrasjon:Rambøll og Gottlieb PaludanSom det står i Stortings prop 1S. var de mest optimistiske planene å åpne dobbeltsporet i årsskiftet 2015-16. Men etter tre års drift, ny kunnskap og flere utfordringer, er det klart at åpningen blir høsten 2016.

     – Det aller viktigste argumentet for å utsette ferdigstillelse er at stasjonshallen krever mer tid enn først planlagt, forteller prosjektdirektør på Vestfoldbanen, Stine Ilebrekke Undrum.

     – Stasjonshallen er et veldig komplekst byggverk, og flere risikofylte arbeidsprosesser var planlagt å gjøres samtidig. Men vi ønsker ikke å gå på akkord med sikkerheten, og derfor setter vi av mer tid, slik at stasjonshallen kan bygges på en god og forsvarlig måte, fortsetter Undrum.

     I tillegg ønsker Jernbaneverket å bruke mer tid på testing av anlegget etter at det er ferdigbygd. Igjen er det stasjonshallens omfattende og komplekse systemer som det settes av ekstra tid til å teste før sporet settes i drift.

     Stasjonshallen er unik, og det finnes ikke maken i hele verden, derfor er det mye nybrottsarbeid som foregår i Holmestrand i disse dager. Samferdselsdepartementet er informert om den nye planen.

     Den nye ruteplanen skal ikke tre i kraft før på slutten av 2016, og derfor vil ikke denne utsettelsen ha noen innvirking for de reisende. Dette vil heller ikke bety noe for prosjektets kostnadsramme.