Arkiv

 • Brosjyre Farriseidet - Porsgrunn 2015

  Farriseidet - Porsgrunn har laget ny brosjyre. Her kan du laste ned den elektroniske versjonen.

 • Frokostmøte – læring etter hendelse

  Mandag 15. desember inviterte Jernbaneverket til frokostmøte «Læring etter hendelse» for å dele erfaringer etter dødsulykken i Holmestrand 3. oktober i år.

 • Nyhetsbrev sendt ut til naboene

  Fra 15. desember og i dagene utover går det ut over 6000 nyhetsbrev til naboer av prosjekt Holm-Nykirke. Hvis du mot formodning ikke har fått det, kan du lese det her (klikk på nyhetsbrevet under for å laste ned PDF).

 • Avgjørende for kunst-utsmykkingen

  I dag sitter Kunstutvalget for utsmykking av Holmestrand stasjon sammen for å vurdere den nyeste skissen, denne gang fra den svenske kunstneren Frida Tebus. Hvis ikke denne skissen blir godtatt, må de utlyse en ny konkurranse.

 • Lift-kontroll ga nedslående resultat

  Som byggherre for store prosjekter tar Jernbaneverket SHA-arbeidet på alvor. Som en følge av dødsulykken på Holm-Nykirke prosjektet har Jernbaneverket sjekket liftene som er i bruk på anleggene på Vestfoldbanen – og resultatene er nedslående.

 • Flyfoto av anlegget

  Strekningen Holm-Nykirke er 14,2 kilmeter, 12,3 kilometer i tunnel. Vi tar flyfoto av det som er synlig ute i dagen vår og høst for dokumentasjon og presentasjon av prosjektet.

 • Uenighet om parkering

  Holmestrand kommune og Jernbaneverket er uenige om hvorvidt det bør bygges flateparkering eller parkeringshus på Holmestrand stasjon. Nå avgjøres saken av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Helg- og nattarbeid på Holm og Fegstad

  Fra fredag 24. oktober klokken 21.00 og til mandag 27. oktober klokken 04.50 blir det tidvis støyende arbeid på både Holm og Fegstad.

 • Gigastøp i stasjonshallen

  Stasjonshallen i Holmestrand skal ha teknisk kjeller og rømningsvei under spor, nå støpes den største betongkonstruksjonen i hallen.

 • Holmestrand: En stund for ettertanke og lærdom

  Toppledelsen i Jernbaneverket var til stede da det ble holdt allmøte på prosjekt Holm – Nykirke mandag 6. oktober. Det ble informert om dødsulykken 3. oktober, stilt rom for spørsmål, og det ble holdt ett minutts stillhet for den omkomne.