Arkiv

  • Nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke

    Et nytt steg på veien til en moderne Vestfoldbane, er bygging av nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke. Reguleringsplanarbeidet ble påbegynt høsten 2007 og det planlegges for byggestart på delstrekningen Holm - Holmestrand ved årsskiftet 2010/2011.