Stasjonshallen

Holmestrands nye togstasjon legges inne i en gigantisk fjellhall. Her skal tog kunne suse forbi i 250 kilometer i timen, uten at ventende passasjerer føler ubehag av trykket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Ned mot søndre inngang august 2015. Foto: Anne Mette Storvik

Nordre inngang med rampe august 2015. Foto: Anne Mette Storvik.

Stasjonshallen august 2015. foto: Anne Mette Storvik


Støp av gulv i september 2014. Foto: Freddy Fagerheim.
Stasjonshallen 20. august 2014. Foto: Anne Mette Storvik.

Stasjonshallen får skifergulv og hvite betongvegger. Hallen skal inneholde fire spor og to plattformer, og det settes inn lyddempende materialer i hele stasjonsområdet.


– Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.
Trykkavlastningstunnel er et av flere tiltak som skal forhindre at folk på perrongen skal oppleve et ubehagelig trykk hver gang passeringstogene kjører forbi. I tillegg er tunnelinngangene formet som trompeter.

Tusen-tonns tak
Tusen tonn stål og ti tusen kvadratmeter akustisk himling går med for å bygge taket i den nye stasjonshallen inne i Holmestrandsfjellet.
Ettersom stasjonshallen i Holmestrandsfjellet smalner i endene, var det uaktuelt å bruke prefabrikkerte betongelementer her. I stedet skal det bygges et stålskjelett som festes til tak og vegger med seks og tolv meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom må til for å få forsvarlig feste.
–Dette er kraftig bygd for å leve i hundre år med sterk påvirkning fra trykk, sug, vibrasjoner og slitasje fra forbipasserende tog, sier Tor Kleiven, prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Inspeksjon
Det blir opp til to og en halv meter mellom tunnelveggen/taket og stålet. God nok plass til at man jevnlig kan gå rundt og inspisere både berg og metall.
–Hver eneste metalldel må jordes. Tog går på strøm, og den strømmen må ikke komme på avveie, konstaterer Kleiven.

Støy
Det er lagt stor vekt på støydempende tiltak for å minimere ubehaget for publikum m.h.t støy.
–Det blir støydempende himling over hele hallen. Denne er bygget opp av mineralullplater som er dekket med aluminiumsplater. I tillegg bygges noe som vil oppleves som en skjerm over plattformene på begge sider. Disse vil gjøre at hallen føles mindre og lunere, og gir oss de tiltrengte kvadratmeterne med akustisk flate, sier Kleiven.


Rustfarget
Det støydempende materialet dekkes med perforerte aluminiumsplater. Hullene i platene virker støydempende, i tillegg har platene en estetisk funksjon. Himlingsplatene skal ha lys farge for at stasjonshallen skal virke mest mulig lys og trivelig å oppholde seg i. De synlige stålbjelkene i himlingen er av cor-ten (rusttregt) stål, og tar opp fargen fra den rustfargede Otta-skiferen som skal legges i gangene og på rampene.
Så rustfargen er altså ikke et vedlikeholdsproblem, men en nøye utpønsket effekt fra arkitektene.

Stasjonen inne i fjellet får to innganger, én i nord hvor dagens stasjon ligger, og én ved bensinstasjonen i Holmestrand sentrum. Bildet viser søndre inngang. 

Den nye stasjonen (også kalt nordre inngang) for Holmestrand vil bli liggende inne i fjellet og dagens stasjonsområde blir gjort om til en kollektivterminal for blant annet busser og drosjer.


Illustrasjoner: Rambøll/Gotlieb Paludan Architects.  

Fakta om stasjonshallen
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
 • Dobbelsporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil.
 • Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom).
 • Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy.
 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
 • Plattformene blir 250 meter lange.
 • Ferdig november 2016.
 • Fjellhallen er en del av stasjonsentreprisen som inkluderer 2,4 km tunnel.
 • Skanska har entreprisen på 982 mill. kr.