Fjellheisen

I januar 2014 startet sprengningen av heissjakten som går fra toppen av fjellet ned til stasjonen. Neste steg er å bygge selve heisen og opparbeide tomta på toppen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


MER ENN HEIS: Kontrakten på fjellheisen ble utlyst på nyåret 2015 og omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride”, og sykkelparkering. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects

Kommunen er byggherre
Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Det er kommunen som utlyser jobben og behandler anbudene.
Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.

Snarvei og inngang
Heisen skal kunne brukes som en snarvei opp eller ned fra fjellet – til fots eller med sykkel, pluss at den blir den tredje inngangen til stasjonen.

Heissjakta var ferdig sprengt i mai 2014.

Sprengningen av heissjakta går mot slutten (april 2014). Foto: Anne Mette Storvik

 

– Heisen blir en tredje inngang til stasjonen, den skal være et bindeledd mellom bebyggelsen på fjellet og bysentrum, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

Av sikkerhetsmessige grunner bygges det to heiser. Hvis en heis stopper, er det mulig å kjøre den andre heisen til samme høyde for å få ut folk av den heisen som har stoppet.

Sprengt nedover
Det ble boret to parallelle hull med en diameter på 15 cm fra toppen og ned til heisrommet.

Nede i heisrommet ble så større borkroner trukket opp mot toppen, mens de utvidet hullene til en diameter på 1,60 meter.
Så ble det sprengt ut en sjakt som er 4 x 8 meter. Denne ble sprengt fra toppen, slik at all sprengstein falt ned i bunnen av sjakten og kunne fraktes ut via tunnelen.

Fakta om heisen
Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
  • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
  • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
  • 70 meter fra topp til bunn
  • To heiser
  • Koster 48 millioner
  • 30 sekunders heistur