Varsel om nattarbeid på Holm

Fra 17. til 30. august kommer det godstog som leverer pukk om natten. I hovedsak skal denne pukken inn til stasjonen, men det vil også bli etterfylt noe pukk i dagsonen på Holm.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mesteparten av pukken kjøres altså bare forbi Holm, men noe vil bli sluppet ned i området avmerket på bildet. Det har tidligere blitt fylt på store mengder pukk uten at vi har mottatt noen klager, så vi antar at arbeidet ikke er til stor sjenanse for beboerne i området.

Det er vanskelig å si på forhånd akkurat hvilke netter det skal leveres pukk på Holm.

De berørte naboene får informasjonsark i postkassene.