Varsel om arbeid 17. og 18. september

Det er stans i togtrafikken på Vestfoldbanen fra klokken 01.00 17. september (natt til lørdag) til 19. september (mandag morgen) klokken 04.00. Holm-Nykirke prosjektet må benytte anledningen til å få gjort en del arbeid på og langs eksisterende spor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi presiserer at det ikke dreier seg om nattarbeid, kun arbeid mellom klokken 07.00 og 19.00 på lørdag og søndag.

Fra Galleberg til Holm
På Holm skal det graves, og det blir en dal maskiner i aksjon både lørdag og søndag. Det skal også graves og settes opp master området. Arbeidet vil dessverre medføre noe støy.


Signal skal inspisere og teste langs eksisterende spor helt opp til Galleberg. Dette er ikke støyende arbeid.

Fra Fegstad til Skoppum
I Almedalen må vi få forberede at det skal bygges ny beredskapsvei til rømningstunnel nr. 12. Vegetasjonen skal fjernes, det skal graves nye stikkrenner og settes opp en bom. Ved R12 skal det også utføres noe arbeid ved sporet. Arbeidet vil dessverre medføre noe støy.

Sør for Tangentunnelen blir det inspeksjon pluss noe forberedende arbeid inne i tunnelen. Ikke støyende arbeid.

På Nykirke blir det noe arbeid ved planovergangen og ca. 1,5 kilometer langs linja i begge retninger. Det blir brukt skinnegående traktorgraver.Det maskinelle arbeidet pågår på lørdag, søndag blir det bare "fotfolk". Lite støy.

Signal skal inspisere og teste langs eksisterende spor helt ned til Skoppum, med litt ekstra fokus på planovergangen på Nykirke. Dette er ikke støyende arbeid.

Mellom Skoppum stasjon og Tangentunnelen  må vi grave på lørdag for å montere noen fundamenter. Søndag kommer folk til fots og setter opp skilt. 

Jernbaneverket har søkt om midlertidig dispensasjon fra arbeidstider og støygrenser lørdag 17. og søndag 18. september for nødvendig arbeid fra Galleberg til Skoppum.

Berørte naboer får nabovarsel i postkassen.
Vi beklager eventuell støy og ulempe.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Tone Lærum på e-post: tone.lerum@jbv.no eller på telefon 913 26 266 
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253