Transport av masser til og fra Fegstad

Vi må mellomlagre masser på Kopstad godsterminal så de ligger klare til bruddet 29. oktober. Dette betyr økt trafikk på uvanlige veier.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfoldbanen stenges for trafikk fra kl. 01.00 lørdag 29. oktober, til kl. 04.00 mandag 28. november for å koble sammen Holm-Nykirke parsellen med eksisterende bane, gjøre ferdig inngangspartiet til stasjonshallen og teste alle systemer.

Mye skal gjøres i dagsonen på Fegstad når ny og gammel bane skal kobles sammen, blant annet skal mye av massene skiftes ut. Derfor må vi mellomlagre omtrent 60 lastebillass med stein på Kopstad godsterminal så vi har det klart til bruddet starter 29. oktober. Inntransport av stein starter onsdag 26. oktober. Det blir bare transport på dagtid.

I bruddet skal overskuddsmasser fraktes vekk fra Fegstad, og disse mellomlagres også på Kopstad. Omtrent halvparten (leire) fraktes så vekk når vi har fått unna de mest tidskritiske arbeidene. 

Det blir noe trafikk inn og ut av området også i bruddet.