Puslearbeid i mai

De som bor nært tunnelportalene vil se at det er litt aktivitet også i helgene i mai, men det er ikke snakk om støyende arbeid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det vil bli jobbet i søndre del av tunnelen fra torsdag 5. mai og ut helga.
Det skal legges lokk på kummer inne i tunnelen. Dette betyr at mannskapene må
hente lokkene med truck fra utsiden av tunnelen.

Dette er på ingen måte støyende arbeid, men vi vil si i fra om at det blir aktivitet.
Det blir også aktivitet i tunnelen16. og 17. mai. 

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Tone Lærum, telefon 913 26 266 
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253.