Varsel om nattarbeid på Holm og Fegstad

Holm-Nykirke prosjektet må få kjørt inn den siste pukken og pakket (komprimert) denne slik at alt er klart til å koble sammen ny og gammel strekning i hovedbruddet. Fordi det er fullt opp med skinnegående maskiner på dagtid, må dette arbeidet gjøres om natten.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her kommer en oversikt over det planlagte arbeidet, men det kan bli endringer.
Vi oppfordrer berørte naboer om å følge med på websidene til prosjektet.

Fegstad
Natt til onsdag12. oktober og natt til torsdag 13. oktober blir det lesset av pukk på Fegstad i totiden på natten.

Mandag 17. oktober, klokken 21 på kvelden, starter arbeidet med å pakke sporet (komprimere pukken). Dette gjøres med en stor, skinnegående maskin som løfter skinnene og pakker sporet til det ligger riktig. Dette medfører støy. Arbeidet vil pågå hele natten, og fortsetter dagen etter til det er ferdig.

Hvis det viser seg at det ikke er nok pukk, blir det kjørt inn mer natt til onsdag 19. oktober, eventuelt natt til torsdag 20. oktober.

Holm
Natt til fredag 14. oktober blir det lesset av pukk på Holm i totiden om natten.
Dette gjentas natt til tirsdag 18. oktober.

Klokken 20.00 onsdag 19. oktober, starter arbeidet med å pakke pukk på Holm. Dette gjøres med en stor, skinnegående maskin som løfter skinnene og pakker sporet til det ligger riktig. Dette medfører støy. Arbeidet pågår hele natten, og fortsetter natt til fredag 21. og muligens natt til lørdag 22. oktober.

Hvor mye støyer en pakkmaskin?
Pakkmaskinen er målt til 80 decibel på 10 meters avstand. Til sammenligning er en normal samtale mellom to personer 60 dB, mens roping kan komme opp mot 80. Det kan også sammenlignes med lyden av en stor gressklipper.

Berørte naboer har fått informasjon i postkassen.