Kollektivterminalen åpner mandag– men det betyr asfaltering av Langgaten på natta

Mandag 31. oktober åpner kollektivterminalen foran nordre inngang for trafikk. Men: For å få til dette må vi asfaltere et stykke av Langgaten (FV 315), og for å hindre trafikken minst mulig må dette gjøres på nettene. Det blir manuell dirigering av trafikken.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfoldbanen stenges for trafikk fra kl. 01.00 lørdag 29. oktober til kl. 04.00 mandag 28. november for at Jernbaneverket skal få gjøre ferdig Holm-Nykirke parsellen.
Dette betyr buss for tog – se hjemmesidene til NSB for trafikantinformasjon.

Mandag 31. oktober åpner kollektivterminalen foran nordre inngang for trafikk.
Dette gjør det enklere for dere som skal ta buss for tog og/eller de lokale rutebussene.
Det blir arbeid tett inntil området på alle kanter, så vi ber alle respektere gjerder og oppmerking. Så fort vi har mulighet til det skal vi gjøre om den midlertidige buss-snuplassen til parkeringsplasser.

Men: For å få til dette må vi asfaltere et stykke av Langgaten (FV 315), og for å hindre trafikken minst mulig må dette gjøres på nettene. Det blir manuell dirigering.
Asfaltarbeidene starter onsdag 26. oktober klokken 22.00 og varer til 06.00 dagen etter.
Torsdag 27. oktober skal det freses asfalt, dette arbeidet starter kl 21.00 og pågår anslagsvis en time eller to. Asfaltarbeidene pågår videre til 06.00 fredag morgen. Hvis ikke entreprenøren rekker å bli ferdig da, blir det også asfaltarbeid fra 22.00 til 06.00 natt til lørdag.