Åpent arrangement: Jernbanens betydning for Holmestrand – i går og i morgen

Lørdag 16. april inviteres alle interesserte til et åpent arrangement hvor deltakerne får servert både framtidsvisjoner og jernbanehistorie.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tor Wisting i stasjonshallen i Holmestrand. Foto: Anne Mette Storvik.

Fire spennende foredragsholdere skal belyse jernbanens betydning for «byen under fjellet» både i et historisk-, et nåtids- og et framtidsperspektiv.

Det er Nord-Jarlsbergmuseene, Holmestrand kommune og Jernbaneverket som i samarbeid tilbyr innbyggerne dette arrangementet, som bør kunne friste alt fra næringsdrivende til historisk interesserte.  På to timer skal man bevege seg gjennom flere hundre år, fra 1800-tallet til langt inn i framtiden.

Ordfører Alf Johan Svele åpner med sine visjoner for Holmestrands utvikling. Jernbaneutbyggingen, og det unike området som den nye stasjonen representerer, gir byen uante muligheter.

Historiker Per Øivind Klingan trekker historiske linjer helt tilbake til 1869 da de første ideer om en jernbane gjennom Jarlsberg og Larvik amt ble lansert. Kampen om hvor denne skulle gå, gir oss et innblikk i datidens forventinger om jernbanens betydning. Klingan berører i tillegg Vestfoldbyenes kamp om å bygge private lokale jernbaner innover i landet for å kanalisere ressurser fra det indre av amtene til byene. Hvordan Holmestrand klarte seg i denne konkurransen er et viktig spørsmål i denne sammenheng. 

Tor Wisting, som er samfunnsgeograf, skal gi en presentasjon av Vestfoldbanen med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort etter byggingen av Hovedbanen mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854. Videre vil utbygging av jernbanenettet i et nasjonalt perspektiv, med begrunnelser for valg av trasé for Vestfoldbanen og ulike sidelinjer, være et tema. Dagens Vestfoldbane, og den videre utvikling til Norges kanskje mest moderne jernbane fram mot 2050, vil være helt sentralt i dette innlegget.

Tor Kleiven, prosjekteringsleder i Jernbaneverket for strekningen Holm – Nykirke, skal informere om dagens byggearbeider og hvordan stasjonsområdet i Holmestrand blir når det er ferdigstilt.

Vestfoldbanen i går og i morgen – et arrangement om jernbanens betydning for Holmestrand. Avholdes lørdag 16. april, kl. 12.00 – 14.30 på Holmestrand Fjordhotell.