Mulig nattarbeid i juni

Holmestrand sentrum: Det er mulig vi må jobbe på stasjonsområdet på natta fra lørdag 4. til søndag 5. juni og fra lørdag 11. til søndag 12. juni. Det er planlagt stans i togtrafikken, og vi har mye arbeid vi skal ha gjort nært sporet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi forsøker selvsagt, så langt det lar seg gjøre, å legge støyende arbeid til dagtid. Imidlertid er det så mye arbeid som skal utføres tett inntil eksisterende jernbane, at vi er nødt til å ta hele døgnet i bruk på noen oppgaver for kunne holde planlagt framdrift.

De to periodene er:

Fra 4. til 5. juni (planlagt togstans fra lørdag klokken 01.40 til søndag klokken 13.15)
Årsak 1: Rive stasjonsbygningen
Årsak 2: Det må også utføres 15 prøveboringer i sporområdet like utenfor hovedinngangen til den nye stasjonshallen.

Fra 11. til 12. juni (planlagt togstans fra lørdag klokken 00.50 til søndag klokken 13.00)
Årsak: Eventuelt gjenstående rivningsarbeid.

Arbeidet vil dessverre medføre noe støy. I følge beregninger vil beboere nærmere enn 200 meter kunne få overskridelse av grenseverdien på natt som er 45 dB. 

Vi tror imidlertid ikke støyen vil merkes for beboerne oppe på fjellet, kun nede i sentrum.
Målinger utført av Multiconsult fra april (på veggen til Rådhusgata 4) viser at det er et høyt støynivå fra andre kilder i området på kveldstid – når det ikke foregår anleggsarbeid – på 53 desibel.

Nabovarsel er levert de berørte husstandene.