Varsel om arbeid fra 8. til 9. oktober

Det er stans i togtrafikken på Vestfoldbanen fra klokken 00.50 8. oktober (altså etter siste tog natt til lørdag) til søndag 9. oktober klokken 13.00. Holm-Nykirke prosjektet må benytte anledningen til å få gjort en del arbeid på og langs eksisterende spor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra Galleberg til Holm
På Holm blir det arbeid hele døgnet, men det er bare kabelstrekking og ikke støyende.
Signal skal teste signaler i et teknisk rom på Galleberg. Dette er heller ikke støyende arbeid.

Fra Fegstad til Skoppum
Fegstad: Mellom 07.00 og 15.00 på lørdag blir det mottak og montering av sporveksel. Dette kan støye noe.

Mellom tunnelportalen på Fegstad og Tangentunnelen (ca 200 meter) skal det folk opp i alle mastene og montere barduner m.m. Det skal også monteres strømskap i tekniske hus ved Tangentunnelen. Ikke noe av dette forventes å støye.

På lørdag skal mannskaper inspisere og justere eventuelle skjevheter i kabelkanalene. Det blir også inspeksjon av skiltene langs linja. Lite støy.

Vi beklager eventuell støy og ulempe.

PS I tillegg til Holm-Nykirke skal også driftsavdelingen i Jernbaneverket ha en rutinemessig kontroll av hele linja. Det vil gå folk i sporet fra Skoger til Skoppum.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Tone Lærum på e-post: tone.lerum@jbv.no eller på telefon 913 26 266 
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253