Det nye dobbeltsporet mellom Holm - Nykirke

I mars 2014 går de siste salvene i den over 12 kilometer lange tunnelen forbi Holmestrand. Fullt gjennomslag betyr en helt ny fase i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Høsten 2016 skal etter planen alt stå ferdig, og traseen bygges for hastigheter opp mot 250 kilometer i timen.

Banen knytter seg til dobbeltsporet ved Holm, sør for Sande. Etter ca. 1100 meter går banen inn i tunnel, og etter 12,3 kilometer ender tunnelen ved Helland bruer, og sporet kopler seg inn på Nykirke kryssingspor.

Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke vil gi gevinst i form av redusert reisetid, økt kapasitet og ikke minst bedret punktlighet for regiontrafikken. I tillegg vil det bli redusert vedlikeholdsbehov knyttet til fjellskjæringer og dårlige grunnforhold.

Nye Holmestrand
Dagens jernbanetrase går igjennom Holmestrand sentrum og beslaglegger arealer sentralt i byen. Disse områdene kan frigjøres til for eksempel byutvikling når det nye dobbelsporet tas i bruk. Hva den nedlagte linjen skal benyttes til, blir avgjort i dialog med kommunen.

Ny stasjon inne i fjellet
Den nye stasjonen for Holmestrand vil bli liggende inne i fjellet.
– Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen, forteller prosjektleder Morten Klokkersveen. Se egen sak/side om stasjonshallen 

Fjellheis
En heis skal frakte passasjerer fra toppen av fjellet ned til stasjonen.
Heisen kan sees som en tredje inngang til stasjonen. Jernbaneverket bygger heisen, som er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
Se egen sak/side om fjellheisen.