Arkiv

 • Holm-Nykirke: Snart 200 kilometer i timen

  På Holm-Nykirke prosjektet jobbes det på spreng med å få justert kontaktledningen til helt riktig høyde. Etter åpningen ble det avdekket avvik, noe som gjorde at togene ikke kunne kjøre i maksimal hastighet.

 • Kollektivterminalen åpner mandag– men det betyr asfaltering av Langgaten på natta

  Mandag 31. oktober åpner kollektivterminalen foran nordre inngang for trafikk. Men: For å få til dette må vi asfaltere et stykke av Langgaten (FV 315), og for å hindre trafikken minst mulig må dette gjøres på nettene. Det blir manuell dirigering av trafikken.

 • Transport av masser til og fra Fegstad

  Vi må mellomlagre masser på Kopstad godsterminal så de ligger klare til bruddet 29. oktober. Dette betyr økt trafikk på uvanlige veier.

 • Varsel om nattarbeid på Holm og Fegstad

  Holm-Nykirke prosjektet må få kjørt inn den siste pukken og pakket (komprimert) denne slik at alt er klart til å koble sammen ny og gammel strekning i hovedbruddet. Fordi det er fullt opp med skinnegående maskiner på dagtid, må dette arbeidet gjøres om natten.

 • Varsel om arbeid fra 8. til 9. oktober

  Det er stans i togtrafikken på Vestfoldbanen fra klokken 00.50 8. oktober (altså etter siste tog natt til lørdag) til søndag 9. oktober klokken 13.00. Holm-Nykirke prosjektet må benytte anledningen til å få gjort en del arbeid på og langs eksisterende spor.

 • Varsel om arbeid 17. og 18. september

  Det er stans i togtrafikken på Vestfoldbanen fra klokken 01.00 17. september (natt til lørdag) til 19. september (mandag morgen) klokken 04.00. Holm-Nykirke prosjektet må benytte anledningen til å få gjort en del arbeid på og langs eksisterende spor.

 • Varsel om nattarbeid på Holm

  Fra 17. til 30. august kommer det godstog som leverer pukk om natten. I hovedsak skal denne pukken inn til stasjonen, men det vil også bli etterfylt noe pukk i dagsonen på Holm.

 • Web-kamera i Holmestrand

  Webkameraet vi hadde på toppen av Fjordhotellet streiket lenge. Nå er det fjernet.

 • Mulig nattarbeid i juni

  Holmestrand sentrum: Det er mulig vi må jobbe på stasjonsområdet på natta fra lørdag 4. til søndag 5. juni og fra lørdag 11. til søndag 12. juni. Det er planlagt stans i togtrafikken, og vi har mye arbeid vi skal ha gjort nært sporet.

 • Puslearbeid i mai

  De som bor nært tunnelportalene vil se at det er litt aktivitet også i helgene i mai, men det er ikke snakk om støyende arbeid.