Varsel om nattarbeid

Holmestrand: Vi må asfaltere en bit av Rådhusgata, foran søndre stasjonsinngang, natten mellom 13. og 14. juni.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Første juli skal søndre stasjonsinngang være ferdig. I den forbindelse må vi frese vekk gammel asfalt, og legge ny, på en ca 100 meter lang del av Rådhusgata. Pga. trafikkavviklingen er vi nødt til å gjøre dette på natten mellom 13. og 14. juni.

Arbeidet starter rundt klokken 19, og vi prøver å få gjort all fresingen først, ettersom dette er det som støyer mest. Resten av arbeidet er heller ikke støyfritt, det blir transport av asfalt og maskiner som durer.
Bane NOR har søkt om tillatelse til å utføre dette arbeidet på natten. Vi beklager ulempene arbeidet påfører naboene. De nærmeste husene er varslet med brev i postkassene.

Alternativ overnatting
Ved spesielle behov tilbyr Bane NOR alternativ overnatting, og vi dekker utgiftene til overnatting og frokost. Andre utgifter kan vi dessverre ikke bekoste. Alle utgifter som skal dekkes av Bane NOR må også være avtalt på forhånd. Overnatting avtales på telefon innen klokken 15.00 tirsdag 13. juni. Se kontaktperson nedenfor.

Kontaktinformasjon
Anne Mette Storvik, kommunikasjonsrådgiver:        911 92 112
Linda Nesje Drageset, byggeleder:                            415 56 773