Stans i togtrafikken på Vestfoldbanen fra 22. til 24. april 2017 - Varsel om arbeid fra Galleberg til Skoppum

Det er stans i togtrafikken på Vestfoldbanen fra klokken 02.00 22. april (natt til lørdag) til 24. april (mandag morgen) klokken 03.30. Holm-Nykirke prosjektet må benytte anledningen til å få gjort en del arbeid på og langs eksisterende spor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det blir hovedsakelig arbeidet på dagtid på lørdag og søndag, og arbeidene regnes ikke som støyende. Vi skal arbeide litt inne i tunnelen, men det merkes ikke ute. Det vil muligens bli gjort noen kontroller og testinger av signalanlegg på kveld/natt i dagsonene, men dette bråker ikke.

Fra Galleberg til Holm
På det gamle anleggsområdet på Holm gjenstår noe oppryddingsarbeid som skal gjøres på dagtid. 
Signal skal inspisere og teste langs eksisterende spor helt opp til Galleberg. Dette blir muligens på kveld/natt, men er ikke støyende arbeid.

Fra Fegstad til Skoppum
På det gamle anleggsområdet på Fegstad gjenstår noe oppryddingsarbeid som skal gjøres på dagtid. Det skal fylles på litt pukk, og noen kabellokk skal legges på plass. Signal skal inspisere og teste langs eksisterende spor helt ned til Skoppum. Dette er ikke støyende arbeid.

 

Vakttelefon utenfor arbeidstid: 916 56 253 

Se hjemmesidene til NSB for informasjon hvis du skal reise med tog denne helgen.