Holmestrand stasjon vant Betongtavlen 2017

Tirsdag 7. november ble det kjent at det var Holmestrand stasjon som stakk av med den gjeve prisen etter å ha utklasset 17 andre påmeldte prosjekter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra venstre: Lars Olav Trollstøl (NorBetong), Sture Solum Andersen (Rambøll), Kristian Hagemann (Gottlieb Paludan Architects), Stine Ilebrekke Undrum (Bane NOR SF) og Jan Erik Skogen (Skanska). Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Betongtavlen er en pris som deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.Tavlen ble overrakt under et arrangement på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

18 små og store prosjekter var påmeldt i årets konkurranse – selv om noen falt i fra av den enkle grunn at de viste seg å ikke være helt ferdige. Disse prosjektene kan være aktuelle neste år.
Bortsett fra å være helt ferdige, er det gode løsninger av tekniske utfordringer, kvalitet på arbeidene, miljøforhold og ikke minst arkitektoniske kvaliteter som teller.

Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
- Juryen endte i år opp med fire finalister som på hver sin måte viser spennet i bruk av betong. Flere av prosjektene har svært komplekse problemstillinger som utfordrer både ingeniører og arkitekter.  I år er det Holmestrand stasjon som på den beste måten har tilfredsstilt juryens kriterier og vinner derfor Betongtavlen, sier juryens leder Jan Eldegard Hjelle.

Holmestrand stasjon
Byggherre: Bane Nor SF
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Prosjekterende rådgiver: Rambøll
Entreprenør: Skanska Norge
Betongleverandør: NorBetong

Les mer om Holmestrand stasjon

Kortversjon av juryens begrunnelse
Holmestrand stasjon er i helhet bygget i, og med betong og utført med flott håndverk. Det er lagt vekt på å skape en arkitektonisk, konstruksjonsmessig og materialmessig sammenheng mellom tunneler og stasjonshallen, for at de besøkende skal oppfatte at portalinnganger og plattformer er knyttet sammen. Portalbyggene er utformet i lys betong med en geometri som er mer tilpasset fjellet enn til en tradisjonell bygning.

Det er lagt stor vekt på at publikum skal oppleve stasjonen som lys og luftig. Det er brukt lyse farger på vegger og tak, og rampene i atkomsttunnelene er skrå og s-formede. Dette gir de reisende en god oversikt i stasjonsområdet. Holmestrand stasjon benytter betong på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte og vinner derfor Betongtavlen 2017.

Les hele begrunnelsen – og om Hardanger Skyspace som fikk hederlig omtale på bygg.no