Holmestrand: Langgaten skal asfalteres

Bane NOR må utføre en del arbeid på Langgaten gjennom Holmestrand. Trafikantene må belage seg på noe dårligere framkommelighet de to kommende ukene. Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å legge de mest støyende arbeidene til dagtid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Veikrysset nord for kollektivterminalen må gjøres om, her blir det graving på begge sider av veien. Det skal graves og legges ny kantstein og ny asfalt langs Langgaten forbi kollektivterminalen og nordre stasjonsinngang. Den midlertidige busslommen skal fjernes, det samme skal det opphøyde fortauet rett sør for innkjøringen til Sjøtomta.

Trafikale konsekvenser
Trafikantene må belage seg på noe dårligere framkommelighet de to kommende ukene. Skjæring av asfalt starter mandag 9. oktober. Arbeidet utføres på dagtid av hensyn til beboerne.
Onsdag 12. oktober skal asfalten på hele strekningen freses – på dagtid. Dette betyr at vi freser ett kjørefelt av gangen, og vi må alltid være klare til å rydde strekningen for trafikk dersom det oppstår problemer på E 18. Uken etter, fra 16. til 18. oktober, blir det antakelig asfaltering. Datoene er litt usikre, fordi vi er avhengig av andre aktører i området. Asfalteringen må gjøres på natta.

Konsekvenser for beboerne
Vi forsøker selvsagt, så langt det lar seg gjøre, å legge det mest støyende arbeidet til dagtid.
Av hensyn til beboerne har vi fått tillatelse av Statens vegvesen til å utføre asfaltfresingen på dagtid. Når vi skal asfaltere i og langs gata, må vi dessverre gjøre dette på natta av hensyn til trafikkavviklingen. Arbeidet regnes ikke som støyende.  Vi har fått dispensasjon fra arbeidstider og støygrenser for dette arbeidet av Holmestrand kommune og Miljørettet helsevern.